« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Rozhodnutí o prominutí poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - poplatek za psy.pdf [3,97 MB]
Rozhodnutí
<br> o prominutí místního poplatku a ieho příslušenství
<br> z důvodu mimořádné události:
<br> Obecní úřad Bíle Poličany Vyřizuje: XXXX XXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> V Bílých Poličanech dne 9.března 2022
<br> ROZHODNUTÍ o prominutí mistniho poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
<br> Obecní úřad Bílé Poličany,jako správce místních poplatků (dále jen „správce poplatku“),podle ust.& 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"),a ust.g 259 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> rozhodl z moci úřední takto:
<br> |.Poplatníkům místního poplatku ze psů dle ust.% 14 zákona o místních poplatcích (dále jen „poplatek za psy“)
<br> se promíji
<br> místní poplatek za psy,stanovený obecně závaznou vyhláškou obce Bíle Poličany &.2/2021,ze poplatkové období od 25.3.2022 do 31.12.2022,včetně příslušenství,z důvodu mimořádné
<br> události <.>
<br> ||.Prominutí místního poplatku za psy podle bodu l tohoto rozhodnutí se vztahuje na fyzické osoby,které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti sválečným konfliktem na Ukrajině,ato ode dne právní moci tohoto rozhodnutí <.>
<br> |||.Rozhodnutí je podle ust.5 16b odst.3 zákona o místních poplatcích oznámeno vyvěšením na úřední desce a zároveň zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přistup <.>
<br> Odůvodnění:
<br> V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině,který je považován za mimořádnou událost,přichází do Ceske republiky z Ukrajiny velký počet fyzických osob,které disponují minimálními finančními prostředky a majetkem.S ohledem na jejich osobní,psychické a majetkové poměry,které vedou kvýraznému snížení jejich platebních schopností,správce poplatku rozhodl za účelem zmírnění jejich tíživé situace,přistoupit k výše uvedenému opatření,která spočívá v prominutí poplatku za psy od 25.3.2022 do 31.12.2022,včetně příslušenství,všem postiženým poplatníkům <.>
<br> Poučenh
<br> Proti...

Načteno

edesky.cz/d/5226312

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz