« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Rozhodnutí o prominutí poplatku za odpad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - poplatek za odpad.pdf [4,31 MB]
Rozhodnutí
<br> o prominutí mistniho poglatku a jeho příslušenství
<br> z důvodu mimořádné události:
<br> Obecní úřad Bilé Poličany Vyřizuje: XXXX XXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> V Bílých Poličanech dne 9.března 2022
<br> ROZHODNUTÍ o prominutí mistniho poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
<br> Obecní úřad Bilé Poličany,jako správce mistnich poplatků (dále jen „správce poplatku"),podle ust.% 16b zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních p0platcich,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a ust.s 259 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> rozhodl z moci úřední takto:
<br> l.Pcplatníkúm mistniho poplatku za obecni systém odpadového hospodářství dle ust.% 10d zákona o místních poplatcích (dále jen
<br> u jíl.—! 'Lc'l'tčk ici ÚL—Š Jáů )
<br> se promíjí
<br> mistni poplatek za odpad,stanovený obecně závaznou vyhláškou obce Bílé Poličany č.7/2021,za poplatkové období od 25.3.2022 do 31.12.2022,včetně příslušenství,z důvodu mimořádné události <.>
<br> ll.Prominutí místního p0platku za odpad podle bodu I tohoto rozhodnutí se vztahuje na fyzické osoby,které přichází do Ceské republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině,a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí <.>
<br> lll.Rozhodnuti je podle ust.% 16b odst.3 zákona o místních poplatcích oznámeno vyvěšením na úřední desce a zároveň zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Odůvodnění:
<br> V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině,který je považován za mimořádnou událost,přichází do České republiky z Ukrajiny velký počet fyzických osob,které disponují minimálními finančními prostředky a majetkem.Sohledem “na jejich osobní.psychické a majetkové poměry,které vedou kvýraznému snižení jejich platebních schOpnosti,správce poplatku rozhodl za účelem zmírnění jejich tíživé situace,přistoupit k výše uvedenému opatření,které spočívá v prominutí poplatku za odpad za poplatkové období od 25.3.2022 do 31.12.2...

Načteno

edesky.cz/d/5226311

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz