« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Záměr prodeje č. 1/2022 - prodej 705/28

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje 1_2022 - grafická příloha.pdf [0,39 MB]
10774 G fl ápřílohaAžzárŘéw prodeje
<br> “707/7
<br> 125
<br> G_ 7.37 1/2
<br> 1003
<br> 231—59 231—75 231—52 231—98 235-70 235-71 235—74
<br> mmxlmmamrQA
<br> 10
<br> body uhrazena stavební cimrman“ jsou oznaceny drev.knírkem
<br> 022
<br> Seznam souradnlc [EZ-JTSK) Cralo bodu Souradnlce pro zapis do KN Y X
<br> 545795.59 54551 1.99 54554507 54582855 54559900 54559053 54587525 54579432 54579945 54550725 54551554 54553232 545535.1 7 545873.05 54539337 545537.EU 54555850
<br> 102153191 102148587 102151259 102155549 102153507 102153553 1021531.71 102151904 1021517.47 102152073 102152782 1021504.47 102150421 102153579 102153570 102155235 102157995
<br> X mmmmmmmmmmmmmmwmmg
<br> kv.Poznamka roh budovy barva
<br> roh zdl
<br> roh budovy barva na zdi barva na zdi barvu na zdl drev,kolrk dřev.koirk drev.kolik dřev.kolik drev.kokk dřev.kolík drev.XXXXX XXXX.kom: dřev.kolík dřev.kolík
2022-03-09 - Záměr prodeje č. 1_2022.pdf [0,74 MB]
Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany
IČO: 00581054
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Bílé Poličany,9.3.2022
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
o záměru prodeje č.1/2022
<br>
<br>
Obec Bílé Poličany podle § 39 odst.l zákona č.128/2000 Sb.o obcích oznamuje,že hodlá prodat
<br>
<br>
Pozemkovou parcelu p.p.č.705/28
<br>
P.p.č.705/28 má výměru 1065 m2,druh ostatní plocha,způsob využití jiná plocha.Pozemek vznikl
dělením původní p.p.č.705/3 – viz.grafická příloha <.>
<br>
<br>
Katastrální území: Bílé Poličany
<br>
<br>
Podle zákona o obcích mají občané možnost po dobu 15 dnů od vyvěšení tohoto
oznámení se vyjádřit nebo podat námitky a připomínky <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXX XXXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5226310

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz