« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Záměr prodeje č. 2/2022 - prodej 705/29, 108/1 včetně stavby čp. 99

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje 2_2022 - grafická příloha.pdf [0,40 MB]
101/4
<br> -1Ú1/1
<br> 101/2
<br> 725
<br> 555 B 2.55 235-71
<br> a
<br> v
<br> “\W
<br> 731/2
<br> G | ápřílohwááněm prodeje
<br> 022
<br> 1003
<br> 231—7B 1173 705/3 >.<.> ft,u 1011 130 100/1 1-98 o' Q— 115/2 G_ 116!- 115/1 0.<.> 731/1 ) || 732 Seznam souřadnic lS—JTSK) Cretu nodu Soufndmoe oro znala tm KN V X Kod kv Poznamka 231—651 545791859 102153131 3 roh budovy 231 -7El 645011351 102148037 3 barva 231—8? 154584007 102151169 3 roh 201 231-518 645828155 102155549 3 roh budovy 235—70 154589900 102153507 3 barva na zdi 2315—71 545090163 102153553 3 barva na zal 235-741 154597525 102153131 3 barva na ml 1 545794132 102151904 3 drev.kolík 2 545793416 102151147 3 drev.kolík 3 64580728 102152073 3 drev.kolfk 4 84581854 102152702 3 dřev,košík 5 54583232 102150147 3 drev.kolík 5 54583547 102150421 3 drev.kam: 7 64587335 1021535.7B 3 dřev.kolík B 64539337 102153570 3 drev.kolík 9 54553720 102155236 3 drev.kolík 10 154555550 102157935 3 drev.kolík
<br> 735
<br> body nhruZene stavebnr annnscr lsau oznmeny drew knírkem
2022-03-09 - Záměr prodeje č. 2_2022.pdf [0,75 MB]
Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany
IČO: 00581054
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Bílé Poličany,9.3.2022
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
o záměru prodeje č.2/2022
<br>
<br>
Obec Bílé Poličany podle § 39 odst.l zákona č.128/2000 Sb.o obcích oznamuje,že hodlá prodat
<br>
<br>
Pozemkovou parcelu p.p.č.705/29,st.p.108/1 včetně stavby čp.99
<br>
P.p.č.705/29 má výměru 1913 m2,druh ostatní plocha,způsob využití jiná plocha.Pozemek vznikl
dělením původní p.p.č.705/3.Na st.p.108/1 je umístěna stavba čp.99 (bývalý kravín) – viz.grafická
<br> příloha <.>
<br>
<br>
Katastrální území: Bílé Poličany
<br>
<br>
Podle zákona o obcích mají občané možnost po dobu 15 dnů od vyvěšení tohoto
oznámení se vyjádřit nebo podat námitky a připomínky <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXX XXXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5226309

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz