« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Návrh závěrečného účtu „Svazku obcí pro komunální služby“ za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu „Svazku obcí pro komunální služby“ za rok 2021
Licence: D0E4 XCRGBZUC / ZNC (21012021 / 01012021)
<br>
<br> Svazek obcí pro komunální služby
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> 28.02.2022 12h32m22s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 8
<br> sestavený ke dni 31.12.2021
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 47438541
<br> název Svazek obcí pro komunální služby
<br> ulice,č.p.Hrotovická 232
<br> obec Třebíč
<br> PSČ,pošta 674 01
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 736626386
<br> fax
<br> e-mail i.nedvedicka@svazek-sluzby.cz
<br> WWW stránky www.svazek-sluzby.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> 28.02.2022 12h32m22s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 8
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 1 000,00 251 000,00 248 792,10
<br> Kapitálové příjmy 65 520,00 65 520,00
<br> Přijaté transfery 24 108 358,53 28 379 945,53 28 068 958,23
<br> Příjmy celkem 24 109 358,53 28 696 465,53 28 383 270,33
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 270,10
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 270,10
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.1 000,00...

Načteno

edesky.cz/d/5226211

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz