« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Oznámení Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části katastrálního území Smrk na Moravě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části katastrálního území Smrk na Moravě
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Oddělení pozemkových úprav
<br> Fritzova 4260/4,586 01 Jihlava
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 083164/2022/520100/Morkus
Spisová značka: SP12840/2021-520101
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXX XXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.morkus@spucr.cz
<br> Datum: 10.3.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
Oznámení o zahájení aktualizace
<br> bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Oddělení pozemkových úprav (dále jen „KPÚ pro Kraj
Vysočina“),jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle
§ 19 písm.g) zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku <,>
ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn údajů o bonitovaných půdně ekologických
jednotkách (dále jen „BPEJ“),a dle § 5 odst.2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb <.>,o
charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci <,>
<br>
oznamuje
zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Smrk na Moravě <.>
<br>
Žádost o provedení aktualizace BPEJ v k.ú.Smrk na Moravě obdržel KPÚ pro Kraj Vysočina dne
25.11.2021 pod č.j.SPU 439280/2021 od společnosti Družstvo vlastníků půdy Ametyst,Račerovická
920,Třebíč a od společnosti AGRO 2000,s.r.o <.>,M.Horákové 390,Třebíč,pro pozemky dle KN parc <.>
č.170/1,260,263/1,264,278,283/18,305/2 a 307/4 a dále dne 25.11.2021 pod č.j.SPU
439307/2021 od manželů Vladimíra a Ireny Šabatových,bytem Smrk 28,pro pozemek dle KN parc <.>
č.277 <.>
<br> Vzhledem k tomu,že požadovaná aktualizace BPEJ přesahuje výměru 5 ha (36,08 ha),byl požadavek
zařazen dle...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz