« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Oplocany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Oplocany[1].pdf [0,21 MB]
Magistrát města Přerova
Odbor koncepce a strategického rozvoje
Oddělení územního plánování
Bratrská 34
750 11 Přerov 2
<br> pracoviště: Bratrská 34
tel.: +420 581 268 111 – ústředna
fax: +420 581 268 637
www.prerov.eu
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> Spis.zn.: MMPr/021871/2020
<br> Č.j.: MMPr/038570/2022
<br> Sp.sk.zn.: 326.1.A10
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Datum: XX.XX.XXXX
<br> Oznámení o konání veřejného projednání návrhu
Změny č.1 Územního plánu Oplocany
<br> Magistrát města Přerova,úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č.314/2002
Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností,ve znění pozdějších předpisů,místně příslušný podle vyhlášky č.388/2002 Sb.<,>
o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí
s rozšířenou působností,ve znění pozdějších předpisů,který jako orgán územního plánování
(dále jen úřad územního plánování) věcně příslušný podle ust.§ 6 odst.1 písm.c) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů,pořizuje na žádost obce Oplocany Změnu č.1 Územního plánu
Oplocany,oznamuje podle ust.§ 55b odst.2 stavebního zákona ve znění pozdějších
předpisů,tj.i obdobně podle ust.§ 52 odst.1,2 a 4 tohoto zákona,za použití ust.§ 20 a
§ 22 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 25 a § 172 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,že nařizuje
<br> konání veřejného projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Oplocany
s výkladem projektanta
<br> dne 11.04.2022 ve 14 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova
(Bratrská 34,dvorní trakt,přízemí,dveře č.D11) <.>
<br> S návrhem Změny č.1 Územního plánu Oplocany v listinné podobě je možné se seznámit
ode dne 08.03.2022 na úřadu územního plánování v pracovní dny; v pondělí a ve středu
od 8 do 17 hodin,v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin,v pátek od 8 do 13 hodin (v úterý,ve
čtvrtek a v ...

Načteno

edesky.cz/d/5223108

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz