« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Veřejná vyhláška - BOBR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška BOBR.pdf [0,41 MB]
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br>
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br>
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-1820/ZP/2022-17
<br> VYŘIZUJE: RNDr.XXXXX XXXXX
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení ochrany přírody a krajiny
LINKA | MOBIL: 727 949 537
E-MAIL: tnosek@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM:04.03.2022
<br> Počet listů: 1
Počet příloh: 1/listů:
<br> Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 246.3 A/10
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,se sídlem
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové (dále XXX XXXXXXX úřad) jako orgán ochrany
přírody věcně a místně příslušný podle ust.§ 29 odst.1 a § 67 odst.1 písm.g) zákona
č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a dále dle ust.§ 75
odst.1 písm.d) a ust.§ 77a odst.5 písm.o) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody
a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK),v souladu s § 25 a § 172 odst.1
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) <,>
tímto
<br>
zveřejňuje
<br> návrh opatření obecné povahy,kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě
zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného
do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber)
na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Broumovsko,Orlické hory,Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP)
a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek
(NPP) a jejich ochranných pásem <.>
<br> Krajský úřad tímto opatřením obecné povahy,v souladu s ustanoveními § 56 odst.1
a odst.2 písm.b) a c) ZOPK,povoluje za stanovených podmínek v zájmu prevence
závažných škod na rybolovu,vodách (v...
Návrh opatření obecné povahy_BOBR.pdf [0,61 MB]
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br>
<br>
Dle rozdělovníku
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-1820/ZP/2022-16
<br> VYŘIZUJE: RNDr.XXXXX XXXXX
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení ochrany přírody a krajiny
LINKA | MOBIL: 566 | 727 949 537
E-MAIL: tnosek@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 04.03.2022
<br> Počet listů: 6
Počet příloh: 0/listů: 0
Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 246.3 A/10
<br>
NÁVRH
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,se sídlem
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové (dále XXX XXXXXXX úřad) jako orgán ochrany
přírody věcně a místně příslušný podle ust.§ 29 odst.1 a § 67 odst.1 písm.g) zákona
č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a dále dle ust.§ 75
odst.1 písm.d) a ust.§ 77a odst.5 písm.o) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody
a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK),vydává dle ustanovení § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),a v souladu
s ustanoveními § 56 odst.1 a odst.2 písm.b) a c) ZOPK a na základě § 56 odst.4 ZOPK toto
opatření obecné povahy,kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat
do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně
ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber) <.>
<br> I <.>
<br> Krajský úřad tímto opatřením obecné povahy,v souladu s ustanoveními § 56 odst.1 a odst.2
písm.b) a c) ZOPK,povoluje v zájmu prevence závažných škod na rybolovu,vodách (vodních
dílech),lesích a ostatních typech majetku a v zájmu veřejné bezpečnosti,za níže stanovených
podmínek,výjimku ze zákazů uvedených v § 50 odst.2 ZOPK,konkrétně ze zákaz...

Načteno

edesky.cz/d/5221354

Meta

Veřejná vyhláška   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz