« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Netvořice ze dne 28.2.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C30822030715510.pdf [0,11 MB]
USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Netvořice konaného dne 28.2.2022
<br> číslo 1
<br> Zastupitelstvo městyse Netvořice na svém veřejném zasedání dne 28.2.2022 přijalo tato usnesení:
<br> Usnesení č.1
<br> ZM schvaluje nahrávání zasedání zastupitelstva dne 28.2.2022 <.>
<br> Usnesení č.2
<br> ZM určuje ověřovateli zápisu a usnesení Kateřinu Roušarovou a Helenu Maškovou a zapisovatelem Ivanu Fulinovou <.>
<br> Usnesení č.3
<br> ZM schvaluje program 1.veřejného zasedání zastupitelstva v roce 2022 <.>
<br> Bere na vědomí
<br> ZM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse dne 13.12.2021 <.>
<br> Usnesení č.4
<br> ZM schvaluje finanční dar pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ve Výši 300.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy <.>
<br> Usnesení č.5
<br> ZM pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje <.>
<br> Strana 1
<br> Usnesení č.6
<br> Zastupitelstvo městyse Netvořice schvaluje doplnit aktivity 1.2.6 <.>,1.3.6 <.>,2.3.2 do Programu rozvoje městyse Netvořice na období 2019 — 2025 dle předloženého návrhu <.>
<br> Usnesení č.7
<br> ZM schvaluje spolufinancování projektu „Rekonstrukce společenské místnosti městyse Netvořice“.Celkové předpokládané náklady 627.872,- Kč vč.DPH.Výše dotace 80%,podíl vlastních zdrojů 20% <.>
<br> Usnesení č.8
<br> ZM Netvořice schvaluje spolufinancování akce „Oprava márnice na hřbitově v Netvořicích“.Celkové předpokládané náklady 416.231,— Kč vč.DPH.Maximální výše dotace 291.361,— Kč
<br> Usnesení č.9
<br> ZM revokuje usnesení č.8 ze zasedání ZM ze dne 15.11.2021,kterým byl schválen prodej části pozemku parc.č.39 v k.ú.Maskovice o výměře cca 456 m2.Prodejní cena 1.500,- Kč/m2 + zákonná DPH.Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující <.>
<br> Usnesení č.10
<br> ZM revokuje usnesení č.9 ze zasedání ZM ze dne 15.11.2021,kterým byla schválena koupě pozemku parc.č.43 o výměře 24 m2 v k.ú.Maskovice.Kupní cena 1.500,- Kč/mz.Veškeré náklady s...

Načteno

edesky.cz/d/5218874

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz