« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Záměr uzavřít smlouvu o výpůjčce bytu o velikosti 2+1 Školní 171 Netvořice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr uzavřít smlouvu o výpůjčce bytu o velikosti 2+1 Školní 171 Netvořice.pdf [0,05 MB]
ZÁMĚR MĚSTYSE NETVOŘICE
<br> Městys Netvořice V souladu s ustanovením & 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje
<br> záměr uzavřít smlouvu o výpůjčce bytu o velikosti 2+1 na adrese Školní č.p.171,Netvořice s vypůjčitelem (občany Ukrajiny) za účelem poskytnutí bydleni válkou postižených občanů Ukrajiny.Budova se nachází na pozemku parc.č.552/ 1 v k.ú.Netvořice.Pozemek je zapsaný na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Benešov <.>
<br> Navrhovaná doba výpůjčky — dle vyhlášených vládních opatření V souvislosti s válkou na Ukrajině.Výpovědní lhůta 1 měsíc <.>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit písemně na adresu Městyse Netvořice,Mírové náměstí 19,Netvořice,a to do 22.3.2022,do 14:00 hod.Vyjádření doručená po tomto termínu nemusí být zohledněna <.>
<br> Záměr bude uveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů <.>
<br> Městys Netvořice si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek <.>
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX — starostka
<br> ÚŘAD MĚSTYSE
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.3.2022 1511332770211 CE
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/5216463

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz