« Najít podobné dokumenty

Město Pardubice - Oznámení - vyhlášení nálezu věci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pardubice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyveska040322 [PDF, 67 kB]
1 z 1
<br>
<br>
Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
<br> Kancelář tajemníka | Oddělení hospodářské správy
<br> nám.Republiky 12,530 21 Pardubice
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Email: Jana.Brandejska@mmp.cz
<br>
OZNÁMENÍ - VYHLÁŠENÍ NÁLEZU VĚCI
<br>
V souladu s ust.§ 1053 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,vyhlašuje statutární město Pardubice <,>
IČ: 00274046,se sídlem Pardubice,Pernštýnské náměstí 1,PSČ 530 21,níže uvedené nálezy oznámené
či převzaté v období 22.2.2022 – 3.3.2022:
<br>
Evid.číslo Označení nálezu věci Místo nálezu
Datum nálezu či převzetí
nálezu
<br> 26/22 jízdní kola (6 ks) cyklověž,náměstí Jana Pernera 28.2.2022
<br> 27/22 dámské jízdní kolo ulice Bulharská 15.2.2022
<br> 28/22 mobilní telefon
schránka důvěry Městské policie
Pardubice
<br> 26.2.2022
<br> 30/22 batoh Polabiny 27.2.2022
<br> 31/22 peněženka
schránka důvěry Městské policie
Pardubice
<br> 2.1.2022
<br> 32/22 peněženka
schránka důvěry Městské policie
Pardubice
<br> 23.2.2022
<br> 33/22 peněženka ulice Kunětická 23.1.2022
<br> 34/22 peněženka
schránka důvěry Městské policie
Pardubice
<br> 19.2.2022
<br> 35/22 peněženka
schránka důvěry Městské policie
Pardubice
<br> 5.2.2022
<br>
V případě nálezu věci je nálezce povinen ztracenou věc vrátit tomu,kdo ji ztratil,nebo vlastníkovi proti úhradě
nutných nákladů a nálezného.Nelze-li z okolností poznat,komu má být věc vrácena,a nepovažuje-li se věc za
opuštěnou,oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci,na jejímž území byla nalezena,zpravidla do tří
dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku,odevzdá nálezce nález
provozovateli těchto zařízení.Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu,může nálezce <,>
obec nebo jiná osoba,které byla věc svěřena,nakládat s věcí jako poctivý držitel.Přihlásí-li se ten,kdo věc ztratil <,>
nebo její vlastník před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu,vydá se mu věc nebo výtěžek za ni strže...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pardubice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz