« Najít podobné dokumenty

Město Pardubice - Oznámení - vyhlášení nálezu věci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pardubice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyveska040322 [PDF, 67 kB]
1 z 1
<br>
<br>
Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
<br> Kancelář tajemníka | Oddělení hospodářské správy
<br> nám.Republiky 12,530 21 Pardubice
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Email: Jana.Brandejska@mmp.cz
<br>
OZNÁMENÍ - VYHLÁŠENÍ NÁLEZU VĚCI
<br>
V souladu s ust.§ 1053 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,vyhlašuje statutární město Pardubice <,>
IČ: 00274046,se sídlem Pardubice,Pernštýnské náměstí 1,PSČ 530 21,níže uvedené nálezy oznámené
či převzaté v období 22.2.2022 – 3.3.2022:
<br>
Evid.číslo Označení nálezu věci Místo nálezu
Datum nálezu či převzetí
nálezu
<br> 26/22 jízdní kola (6 ks) cyklověž,náměstí Jana Pernera 28.2.2022
<br> 27/22 dámské jízdní kolo ulice Bulharská 15.2.2022
<br> 28/22 mobilní telefon
schránka důvěry Městské policie
Pardubice
<br> 26.2.2022
<br> 30/22 batoh Polabiny 27.2.2022
<br> 31/22 peněženka
schránka důvěry Městské policie
Pardubice
<br> 2.1.2022
<br> 32/22 peněženka
schránka důvěry Městské policie
Pardubice
<br> 23.2.2022
<br> 33/22 peněženka ulice Kunětická 23.1.2022
<br> 34/22 peněženka
schránka důvěry Městské policie
Pardubice
<br> 19.2.2022
<br> 35/22 peněženka
schránka důvěry Městské policie
Pardubice
<br> 5.2.2022
<br>
V případě nálezu věci je nálezce povinen ztracenou věc vrátit tomu,kdo ji ztratil,nebo vlastníkovi proti úhradě
nutných nákladů a nálezného.Nelze-li z okolností poznat,komu má být věc vrácena,a nepovažuje-li se věc za
opuštěnou,oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci,na jejímž území byla nalezena,zpravidla do tří
dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku,odevzdá nálezce nález
provozovateli těchto zařízení.Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu,může nálezce <,>
obec nebo jiná osoba,které byla věc svěřena,nakládat s věcí jako poctivý držitel.Přihlásí-li se ten,kdo věc ztratil <,>
nebo její vlastník před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu,vydá se mu věc nebo výtěžek za ni strže...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Pardubice
22. 07. 2024
22. 07. 2024
22. 07. 2024
22. 07. 2024
22. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Pardubice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz