Město Pardubice

Okresní město
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 02 Pardubice

Datová schránka: ukzbx4z
E-mail: posta@mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 07. 2024 80307_vv_oop-stnoveni_mistni_upravy
23. 07. 2024 89894_vv_oop_stanoveni_mistni_upravy
23. 07. 2024 navrh_dz
23. 07. 2024 VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici Milheimova v Pardubicích
23. 07. 2024 VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy na nám. Čs. legií a ulici Štefánikova
23. 07. 2024 NOVÉ DIO_Štefanikova_002_NOVÉ
23. 07. 2024 Xerox Scan_23072024100824
23. 07. 2024 Ceperka_VAK_Dvorakova_VV_rozh
23. 07. 2024 dětský domov Ke Tvrzi-spol.povolení
23. 07. 2024 Parvic-vyjádření k podanému odvolání
23. 07. 2024 A.Hrdlička odvolání
23. 07. 2024 A.Hrdlička odvolání-příloha1
23. 07. 2024 A.Hrdlička odvolání-příloha2
23. 07. 2024 A.Hrdlička odvolání-příloha3
23. 07. 2024 A.Hrdlička odvolání-příloha4
23. 07. 2024 M+Z Hrdličkovi-odvolání
23. 07. 2024 M+Z Hrdličkovi-odvolání-příloha1
23. 07. 2024 M+Z Hrdličkovi-odvolání-příloha2
23. 07. 2024 M+Z Hrdličkovi-odvolání-příloha3
23. 07. 2024 M+Z Hrdličkovi-odvolání-příloha4
23. 07. 2024 M+Z Hrdličkovi-odvolání-příloha5
23. 07. 2024 Z.Bendák-odvolání
23. 07. 2024 Z.Bendák-odvolání2
23. 07. 2024 F.Sedlák-odvolání
23. 07. 2024 F.Sedlák-odvolání2
23. 07. 2024 V+O Potěšilovi-odvolání
23. 07. 2024 B.Baladova-odvolání
23. 07. 2024 L.Beránek-odvolání
23. 07. 2024 L.Beránek-odvolání2
23. 07. 2024 pis_1134
22. 07. 2024 D_21_24_SpolR_Oprava_chodníků_ul_M_Majerové
22. 07. 2024 67322_vv_oop_mistni_uprava
22. 07. 2024 150_2_02_sit_0_200_0_449_001
22. 07. 2024 150_2_03_sit_Hradecká_001
22. 07. 2024 150_2_04_sit_3_800_KÚ_001
22. 07. 2024 58617_vv_oop-stanoveni_mistni_upravy
22. 07. 2024 150.3.02_sit_0.200-0.449
22. 07. 2024 150_3_03_sit_H_001
22. 07. 2024 150_3_04_sit_1_700_1_900_001
22. 07. 2024 VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici V Borku v Pardubicích - m.č. Staré Čívice
22. 07. 2024 Situace_ZUK_MK_V_Borku_CHT_5_8_30_8_2024
22. 07. 2024 VV_OOP_Stanovení místní úpravy v Pardubicích m.č. Staré Čívice - napojení nové VPÚK
22. 07. 2024 D.2 Situace dopravniho reseni
22. 07. 2024 OZSpolRVV
22. 07. 2024 Zivanice_Nerad_SkupinaVlastniku_TlakKan_ZivaniceSever_SpolecneRizeniVV_rozh
22. 07. 2024 VV_OOP_Stanovení místní úpravy nábrezi Zavodu miru v Pardubicich
22. 07. 2024 příloha_2_
22. 07. 2024 61938_návrh místní úpravy
22. 07. 2024 8_Situace dopravního značení (002)
22. 07. 2024 sloupky_umístění

XML