« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků ke dni 01.02.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků ke dni 01.02.2022
Nedostate identifikovaní vlastníci ke dni 1.2.2022,okres T ebí Zdroj: https://www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-vlastniku str.234 z 283
<br> Název obce Název kú
OPSUB -
<br> typ
OPSUB -
<br> / I
OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví
<br> Podíl
itatel
<br> Podíl
jmenovatel
<br> Parcela -
vým ra
<br> Název druhu
pozemku
<br> Název zp sobu využití
pozemku
<br> Parcela (formátováno)
íslo LV
<br> (parcela)
stavba - název
<br> ásti obce
Stavba - název
zp sobu využití
<br> Stavba (formátováno)
íslo LV
<br> (budova)
<br> Smrk
Smrk na
Morav
<br> OFO XXXXXXX XXXXX.p.XX,XXXXX Kon šín XXXXXXXXXX X 2 2832
trvalý travní
<br> porost
Smrk na Morav 751227 <,>
<br>.210
203
<br> Smrk
Smrk na
Morav
<br> OFO
Svobodová
<br> Josefa
<.> p.12,67502 Kon šín 1263287710 1 2 2832
<br> trvalý travní
porost
<br> Smrk na Morav 751227 <,>
<.> 210
<br> 203
<br> Smrk Po et 2

Načteno

edesky.cz/d/5212039

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz