« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-03-03 - VV - oznámení o zahájení stav. řízení-TDI ul. K Jezerům-Výmlatiště
ODBOR STAVEBNÍ A TECHNICKÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br> Spis.zn.:
<br> č.j.:
<br> STU/1218/2022/Mih
<br> MČBT/1654/2022
<br> V Brně dne: 2.3.2022
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> fax:
<br> e-mail:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mihulova@turany.cz
<br>
<br>
<br> Statutární město Brno
<br> Dominikánské náměstí č.p.196/1
<br> 602 00 Brno
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Statutární město Brno,IČ 449 92 785,Dominikánské náměstí č.p.196/1,602 00 Brno <,>
<br> které zastupuje HiProject s.r.o <.>,Ing.XXXXXXXXX XXXXXX,IČ XXX XX XXX,Staňkova č.p.359/8a <,>
<br> 602 00 Brno
<br> (dále jen "stavebník") dne 11.2.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu nazvanou
<br> „TDI UL.K JEZERŮM – VÝMLATIŠTĚ“
<br> I.komunikace,chodníky
<br> II.autobusová zastávka v ulici V Aleji
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.377/1,378,434/1,434/13,436/1,436/28,436/51,438/8,467 <,>
<br> 468,2269,2294,2351,2352,2357,2358/3,2360,2361,2362/1,2362/2,2364,2365/2,2366,2367,2368 <,>
<br> 2369,2370,2371,2372/1,2372/2,2373,2374,2375/1,2375/2,2377/2,2378/2 a 2383 v katastrálním
<br> území Holásky.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Stavba se člení na objekty:
<br> SO 101 Komunikace,chodníky,zpevněné plochy,parkoviště – úsek „A“
<br> SO 101.1 Stanoviště pro komunální odpad,zpevněné plochy,pražcový chodník – úsek „A“
<br> SO 102 Komunikace,chodníky,zpevněné plochy,parkoviště – úsek „B“
<br> SO 102.1 Chodníky,zpevněné plochy – úsek „B“
<br> SO 103 Komunikace,chodníky,zpevněné plochy,parkoviště – úsek „C“
<br> SO 103.1 Stanoviště pro separovaný odpad,zpevněné plochy – úsek „C“
<br> SO 104 Úprava autobusové zastávky – úsek „D“
<br> SO 104.1 Stanoviště pro separovaný odpad,zpevněné plochy – úsek „D“
<br> Nové místní komunikace budou sloužit k obsluze plánované zástavby bytových domů a služeb <.>
<br> Komunikace uvnitř souboru jsou řešeny ve funkční skupině obslužných komunikací jako zklidněná zón...

Načteno

edesky.cz/d/5211224

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz