« Najít podobné dokumenty

Město Pardubice - Veřejná vyhláška - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pardubice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stare_Civice_ZTV_U_Obory_CZSH3 [PDF, 240 kB]
Magistrát města Pardubic
<br> Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
<br> Štrossova 44,530 21 Pardubice
<br>
<br> Č.jednací: OŽP/VOD/78336/20/No
Č.spisu: MMP 12632/2022
Počet listů: 4
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: alena.novakova@mmp.cz
<br>
<br> *S00BX01U0ESP*
S00BX01U0ESP
<br> Pardubice,2.3.2022
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br> o zahájení vodoprávního řízení
a seznámení účastníků s podklady rozhodnutí
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Žadatel,tj.: společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s <.>,Kostelecká 879/59,19600 Praha Čakovice,požádal
dne 31.1.2022 Magistrát města Pardubic,odbor životního prostředí o povolení provedení vodního díla :
<br>
SO 02 - kanalizace splašková <,>
<br> SO 03 kanalizace dešťová
SO 04 vodovod
<br> v rámci stavby Soubor obytných domů U Obory – Staré Čívice
<br> Údaje o místu a předmětu stavebního povolení
Identifikátor kraje CZ053
Název kraje Pardubický
Identifikátor okresu CZ0532
Název okresu Pardubice
Identifikátor obce 555134
Název obce Pardubice
Identifikátor katastrálního území 754170
Název katastrálního území Staré Čívice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Vodovod 1210/2,627/115,627/107,757/11,757/12
<br> 627/5,627/112,627/236,757/19 <,>
627/234,625/40,757/20,625/39,625/41 <,>
625/37,627/92,579/12,581/59,625/42 <,>
<br> Kanalizace splašková gravitační 627/5,627/234,627/112,627/236 <,>
757/19,625/39,627/40,757/20,625/41 <,>
627/234,627/92,579/12,581/59,625/42 <,>
<br> Kanalizace splašková tlaková 1210/2,627/115,627/107,757/11 <,>
757/12,625/5,627/112,627/236,757/19 <,>
625/39,625/41627/237,627/92
<br> Čerpací stanice splaškových vod 627/92/1
<br>
<br>
<br>
Kanalizace splašková gravitační DN 400 757/11,627/107,627/48,1210/2
<br> Dešťová kanalizace 627/235,627/236,627/112,757/20 <,>
627/222,627/234,625/39,757/19
<br>
<br> Přímé určení polohy (souřadnice X,Y)
Vodovod
Řad I začátek X = 1 062 163,0 Y = 653 018,0 konec X = 1 061 975,0 Y = 652 726,0
Řad II začátek X =1 062 121,0 Y = 653...

Načteno

edesky.cz/d/5210911

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Pardubice
19. 07. 2024
19. 07. 2024
19. 07. 2024
19. 07. 2024
19. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Pardubice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz