« Najít podobné dokumenty

Město Pardubice - Odpověď na žádost o informaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pardubice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odpoved [PDF, 952 kB]
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44,Pardubice 53021
<br> Sp zn.: SU 22934/2022/SEN
<br> Č.j.: MmP 23806/2022 Pardubice,dne 28.2.2022 Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX,tel.: +XXXXXXXXXXXX
<br> opiávněná úiední osoba,340.00 V/iO
<br> \\ \|\|\\|\\\\||\\\\\\|\\|\
<br> SOOBXO1 UYXAZ
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát města Pardubic,stavební úřad,(dále jen „magistrát“),jako povinný subjekt podle 5 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb <.>,osvobodném přístupu kinformacím,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „|an"),příslušný podle 9" 10 a % 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),rozhodl ve věci žádosti o poskytnutí informace,doručené magistrátu dne 15.2.2022,přijaté pod c.j.MmP 18522/2022 (dále jen „žádost“),kterou podal
<br> ' (dále jen „žadate|") <,>
<br> takto:
<br> dle 5 8a ve spojení s š 15 odst.1Ian
<br> se žádost,v níž je požadováno poskytnutí těchto informací- „sdělení,zda stavební úřad Pardubice vede nějaké řízení s jmenovaným
<br> u
<br>."
<br> odmítá <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 15.2.2022 obdržel magistrát od žadatele písemnou žádost o poskytnutí informace,vníž je požadováno poskytnutí těchto informací - „sdělení,zda stavební úřad Pardubice vede nějaké řízení s jmenovaným ' “ "
<br> Stavební úřad dne 23.2.2022 vyzval žadatele,aby CIOpInIl zadost o Identifikační údaje požadované zákonem.Žádost byla doplněna o identifikační údaje dne 24.2.2022 <.>
<br> Požadované informace nelze žadateli poskytnout,neboť jejich zpřístupnění by znamenalo zásah do práv dané fyzické osoby ve smyslu šBa Ian,konkrétně zásah do právem garantované ochrany osobních údajů a do soukromífyzické osoby <.>
<br> Č.j.MmP 23806i2022 str.2
<br> 5 8a |an stanovi: „informace týkající se osobnosti,projevů osobní povahy,soukromí fyzické osoby a osobní Údaje povinný subjekt poskytne jen vsoulaclu s právními předpisy,upravujícímí jejich ochranu."
<br> Takovým právním předpisem je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzickýc...

Načteno

edesky.cz/d/5203639

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pardubice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz