« Najít podobné dokumenty

Město Pardubice - Odpověď na žádost o informaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pardubice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odpoved [PDF, 952 kB]
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44,Pardubice 53021
<br> Sp zn.: SU 22934/2022/SEN
<br> Č.j.: MmP 23806/2022 Pardubice,dne 28.2.2022 Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX,tel.: +XXXXXXXXXXXX
<br> opiávněná úiední osoba,340.00 V/iO
<br> \\ \|\|\\|\\\\||\\\\\\|\\|\
<br> SOOBXO1 UYXAZ
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát města Pardubic,stavební úřad,(dále jen „magistrát“),jako povinný subjekt podle 5 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb <.>,osvobodném přístupu kinformacím,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „|an"),příslušný podle 9" 10 a % 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),rozhodl ve věci žádosti o poskytnutí informace,doručené magistrátu dne 15.2.2022,přijaté pod c.j.MmP 18522/2022 (dále jen „žádost“),kterou podal
<br> ' (dále jen „žadate|") <,>
<br> takto:
<br> dle 5 8a ve spojení s š 15 odst.1Ian
<br> se žádost,v níž je požadováno poskytnutí těchto informací- „sdělení,zda stavební úřad Pardubice vede nějaké řízení s jmenovaným
<br> u
<br>."
<br> odmítá <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 15.2.2022 obdržel magistrát od žadatele písemnou žádost o poskytnutí informace,vníž je požadováno poskytnutí těchto informací - „sdělení,zda stavební úřad Pardubice vede nějaké řízení s jmenovaným ' “ "
<br> Stavební úřad dne 23.2.2022 vyzval žadatele,aby CIOpInIl zadost o Identifikační údaje požadované zákonem.Žádost byla doplněna o identifikační údaje dne 24.2.2022 <.>
<br> Požadované informace nelze žadateli poskytnout,neboť jejich zpřístupnění by znamenalo zásah do práv dané fyzické osoby ve smyslu šBa Ian,konkrétně zásah do právem garantované ochrany osobních údajů a do soukromífyzické osoby <.>
<br> Č.j.MmP 23806i2022 str.2
<br> 5 8a |an stanovi: „informace týkající se osobnosti,projevů osobní povahy,soukromí fyzické osoby a osobní Údaje povinný subjekt poskytne jen vsoulaclu s právními předpisy,upravujícímí jejich ochranu."
<br> Takovým právním předpisem je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzickýc...

Načteno

edesky.cz/d/5203639

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Pardubice
19. 07. 2024
19. 07. 2024
19. 07. 2024
19. 07. 2024
19. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Pardubice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz