« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 22. 2. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 22. 2. 2022
1
<br>
Zápis
<br> Veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice
<br> 22.února 2022 od 19.00 hodin
sál Na Radnici v Maršovicích
<br>
<br> Přítomni: XXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,Alena
<br> Radová,XXX XXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXX XXXX (přišel v průběhu jednání)
<br>
<br> Omluveni: XXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX
<br>
Určení zapisovatelky a ověřovatelů,schválení členů návrhové komise
<br> Zapisovatelka: I.Kofroňová
<br> Ověřovatelé zápisu: H.Bačíková,P.Fulín
<br> Do návrhové komise navrhuji: J.Muška,M.Hašek,A.Radová
<br>
<br> pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
<br> Dnešního veřejného zasedání zastupitelstva se účastní 8 zastupitelů,starosta konstatoval,že
<br> zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice podle §93 odst.1 Zákona
<br> o obcích byla zveřejněna na úřední desce městyse v souladu se zákonem po dobu nejméně sedmi
<br> dní,a to 10.února 2022.Současně byla informace zveřejněná na elektronické úřední desce na
<br> webových stránkách městyse <.>
<br> Dále starosta na počátku veřejného zasedání konstatoval,že zápis z minulého veřejného zasedání
<br> zastupitelstva městyse Maršovice konaného dne 14.prosince 2021 byl řádně vyvěšen,a nebyly
<br> k němu vzneseny žádné připomínky <.>
<br>
<br> Návrh programu jednání:
<br>
Zpráva starosty o činnosti od minulého veřejného zasedání
<br> Pronájem části pozemku p.č.1137/5 k.ú.Maršovice u Benešova
<br> Pronájem části pozemku st.č.58 k.ú.Benešov u Prahy
<br> Smlouva o zřízení služebnosti ve prospěch městyse Maršovice na pozemcích p.č.930/37 <,>
<br> 96/7,96/8.420/13 a st.p.č.57 vše k.ú.Maršovice u Benešova
<br> Pronájem nebytových prostor Maršovice 74 - bývalé kanceláře
<br> Pronájem obecního bytu Maršovice 74
<br> Právo stavby na pozemcích p.č.420/2,420/172 a st.č.173 všechny k.ú.Maršovice u Benešova
<br> Žádost o povolení vodovodní přípojky na pozemek p.č.75/1 k.ú.Maršovice u Benešova
<br> Žádost o poskytnutí příspěv...

Načteno

edesky.cz/d/5198711

Meta

Pronájem   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz