« Najít podobné dokumenty

Město Pardubice - veřejná vyhláška - návrh nového ÚP Čeperka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pardubice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - společné jednání [PDF, 67 kB]
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA
ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> Štrossova 44,Pardubice 53021
<br> Sp.zn.: OHA/45932/2018/Zr
Č.j.: MmP 21687/2022 Pardubice,dne 22.2.2022
Vyřizuje: K.Zárubová
326.00 / A.10
<br> Vypraveno dne: 24.2.2022
<br> *S00BX01U4UGT*
S00BX01U4UGT
<br>
Obec Čeperka
B.Němcové č.p.1
Čeperka
533 45 Opatovice nad Labem
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEPERKA
<br>
<br> Magistrát města Pardubic,Odbor hlavního architekta,Oddělení územního plánování (dále jen
"pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst.1 stavebního zákona
zpracování návrhu
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEPERKA <.>
<br> Návrh Územního plánu Čeperka je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Odboru hlavního architekta <,>
Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadě v obci Čeperka <.>
<br> Návrh Územního plánu je vystaven na internetové adrese:
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace-obci/ <.>
<br> Pořizovatel v souladu s § 50 odst.3 stavebního zákona doručuje návrh územního plánu veřejnou
vyhláškou.Každý může
<br> do 30 dnů ode dne doručení
<br> uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.Za den doručení se považuje 15.den po vyvěšení veřejné
vyhlášky na úřední desce <.>
<br> K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží <.>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
referent odboru hlavního architekta
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <.>

Načteno

edesky.cz/d/5196403

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Pardubice
19. 07. 2024
19. 07. 2024
19. 07. 2024
19. 07. 2024
19. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Pardubice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz