« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ – ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-02-21 - VV -oznámení zahájení ÚŘ-REKO MS BRNO - Požární +1
ODBOR STAVEBNÍ A TECHNICKÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br> Spis.zn.:
<br> č.j.:
<br> STU/0469/2022/Mih
<br> MČBT/1018/2022
<br> V Brně dne: 21.2.2022
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> fax:
<br> e-mail:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mihulova@turany.cz
<br>
<br>
<br> GasNet,s.r.o <.>
<br> Klíšská č.p.940/96
<br> 400 01 Ústí nad Labem
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Společnost GasNet,s.r.o <.>,IČ 272 95 567,Klíšská č.p.940/96,400 01 Ústí nad Labem <,>
<br> kterou zastupuje společnost GasNet Služby,s.r.o <.>,IČ 279 35 311,Plynárenská č.p.499/1 <,>
<br> 602 00 Brno <,>
<br> kterou zastupuje společnost emh system project,s.r.o <.>,IČ 269 32 067,Vinařská č.p.240/38 <,>
<br> 603 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 17.1.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané
<br> "REKO MS BRNO - Požární + 1"
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.75/1,76/4,80,84/2,85/2,87,90,99,101,103,105,107,110/1 <,>
<br> 112,120/1,120/3,139,377/1 v katastrálním území Holásky a parc.č.1326,1361,1369/1,1374,1379 v
<br> katastrálním území Chrlice.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Jedná se o plynovodní řady a plynovodní přípojky pro rozvod zemního plynu s provozním přetlakem
<br> 100 kPa (STL) <.>
<br> Trasu plynovodu tvoří 3 větve <.>
<br> Větev (1) - STL PE 100 RC dn 110 začíná napojením nového STL plynovodu na stávající STL
<br> plynovod v ulici Na Návsi,před objektem Na Návsi č.p.29/28.Plynovod bude vedený souběžně s osou
<br> ulice až ke křižovatce ulic Rolencova a Na Návsi/Požární,kde se napojí na větve (2) a (3).V blízkosti
<br> křižovatky ulic Rolencova a Na Návsi/Požární bude na plynovodu umístěn trasový uzávěr DN 100 <.>
<br> Z plynovodního řadu bude vyvedena přípojka pro objekt Požární č.p.388/2 <.>
<br> Celková délka větve bude cca 21 m <.>
<br> Větev (2) - STL PE 100 RC dn 160 začíná napojením na větve (1) a (3) v křižovatce ulic Rolencova a
<br> Na Návsi/Po...

Načteno

edesky.cz/d/5189644

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz