« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Posuzování vlivů na životní prostředí - vrácení dokumentace vlivů záměru "D3 - Odpočívka…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vraceni_dokumentace_k_doplneni_D3_-_Odpocivka_Dunavice.pdf [0,59 MB]
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 860 sloupova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad podle § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb.<,>
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v souladu s § 8 odst.5
<br> zákona vrací oznamovateli k přepracování a doplnění dokumentaci vlivů záměru „D3 –
<br> Odpočívka Dunávice“ v k.ú.Chrášťany u Benešova a Krusičany,na životní prostředí
<br> zpracovanou podle přílohy č.4 zákona (dále jen dokumentace) <.>
<br>
<br> Rekapitulace procesu posuzování vlivů výše uvedeného záměru na životní prostředí
<br> Dne 7.12.2021 obdržel příslušný úřad dokumentaci zpracovanou podle přílohy č.4 zákona
<br> společností PRAGOPROJEKT,a.s <.>,K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4,Ing.XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> osoba autorizovaná dle § XX zákona,a kolektiv autorů.Příslušný úřad dokumentaci rozeslal
<br> dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům a zveřejnil dne 20.12.2021
<br> na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje.Zpracováním posudku k dokumentaci
<br> byl příslušným úřadem pověřen Ing.XXXXXXXX XXXXXX,držitel autorizace ve smyslu § XX
<br> zákona.Dokumentace včetně všech obdržených vyjádření byla zpracovateli posudku předána
<br> dne 27.1.2022 <.>
<br> Na základě předložené dokumentace,doručených vyjádření dotčených územně
<br> samosprávných celků,dotčených orgánů,dotčené veřejnosti a ostatních subjektů a návrhu
<br> zpracovatele posudku (č.j.021705/2022/KUSK ze dne 11.2.2022) je konstatováno,že
<br> dokumentaci je nutno doplnit a přepracovat v bodech uvedených níže.Veškerá vyjádření
<br> k výše uvedenému záměru,která byla do dnešního dne příslušným úřadem přijata,byla
<br> předána zpracovateli dokumentace e-mailem dne 31.1.2022 <.>
<br>
<br> Požadavky na doplnění a přepracování dokumentace
<br> 1.Doplnit souhlas městyse Netvořice s napojením ...

Načteno

edesky.cz/d/5189631

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz