« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Program zasedání zastupitelstva městyse dne 28.2.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program zasedání zastupitelstva městyse 28.2.2022.pdf [0,05 MB]
Městys Netvořice Úřad městyse Netvořice
<br> I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva městvse Netvořice
<br> Úřad městyse Netvořice V souladu s ustanovením š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Netvořice,svolaného starostkou městyse Monikou Šlehobrovou v souladu s š 91 odst.1 zákona o obcích
<br> Místo konání: Městys Netvořice - zasedací místnost úřadu,Mírové náměstí č.p.19 Doba konání: 28.2.2022 od 18:00 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1) Zahájení 2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3) Schválení programu 4) Kontrola usnesení 5) Darovací smlouva s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje 6) Aktualizace dokumentu „Program rozvoje městyse na roky 2019 — 2025“ 7) Podání žádosti o dotaci z dotačm'ho titulu Program rozvoje venkova na akci „Rekonstrukce společenské místnosti městyse Netvořice“ 8) Dotace na akci „Oprava márnice na hřbitově v Netvořicíc “ z dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR 9) Revokace usnesení č.8 a č.9 ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 15.11.2021 a přijetí nového usnesení k prodeji části pozemku parc.č.39 v k.ú.Maskovice a koupi části pozemku parc.č.43 a parc.č.37 vše v k.ú.Maskovice 10) Záměr prodeje pozemku parc.č.763/1 v k.ú.Netvořice 11) Rozpočtové opatření 12) Informace o provedeném finančním vypořádání dotace poskytnuté TJ Sokol Netvořice v r.2021 13) Organizační záležitosti,zprávy o činnosti městyse 14) Diskuze 15) Usnesení,závěr
<br> V Netvořicích dne 16.2.2022 V ] XXXXXX XXXXXXXXXX starostka městyse Netvořice
<br> ÚŘAD MĚSTYSE NETVORICE XXX XX
<br> Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě: 16.2.2022

Načteno

edesky.cz/d/5181183

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz