« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Veřejná vyhláška-Opatření obecné pobvyha o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV Opatření obecné povahy o vydání plánu pro zvládání povodňových rizik v Povodí Dunaje.pdf [1,48 MB]
<.>.„,<,> „,Odbor adaptace krajiny na Mlnlsterstvo Zlvotnlho prostredi
<br> klimatickou změnu Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10
<br> Praha dne 27.ledna 2022 Č.j.: MZP/2022/610/174
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX ' _ J IŠ'jÍrŽD/Čí | ' f g " “ Tel.: 267 122 198 ' “' \ - „* * E-mail: Miroslav.Tesarik©mzp.cz * b tl) 791114--
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
<br> Ministerstvo životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 5 25 odst.5 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodni zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ZVEŘEJŘUJE
<br> Opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje <.>
<br> Opatření obecné povahy je zveřejněno na úřední desce Ministerstva životního prostředí a na úředních deskách obecních úřadů obcí,jejichž územního obvodu se návrh týká,a to po dobu 15 dnů.Opatření obecné povahy je vsouladu sš 25 a 26 správního řádu zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Opatření obecné povahy bude zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce Ministerstva životního prostředí http:/lwwmzpcz/cz/uredni_deska
<br> V listinné podobě je možné do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění nahlédnout na Ministerstvu životního prostředí,odbor adaptace krajiny na klimatickou změnu,oddělení ochrany před povodněmi a suchem,Vršovická 65,Praha 10 <.>
<br> Ministerstvo životního prostředí Elektronický deplS
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10 Eng.XXXXX XXXXXXXXXXX Ministerstvo životního prostředí
<br> (+XXX) XXXXX-XXXX XXXXXXXXXXXXX
<br> MMA-£;
<br> ISDS: 9gsaax4 w
<br>,<,> „_ „,Odbor adaptace krajiny na Ministerstvo zivotniho prostredI
<br> klimatickou změnu Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10
<br> Přílohy — pro zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup Opatření obecné povahy o vydán...

Načteno

edesky.cz/d/5162536

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz