« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Odry, Dunaje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámenío vydání opatření obecné povahy VV o vydání Národního plánu povodí Laba,Odry,Dunaje.pdf [4,32 MB]
% MZE—70004/2021—15121
<br> ; llllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> mzeDOOO22370888
<br> ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČISLO UTVARU: 15120
<br> SPISOVÁ ZN.: MZE—22965/2021—15121 ',' - ' MZE-22967/2021-15121 _ djl/l 102 2: % MZE-22968/2021—15121 -' "
<br> NAŠE ČJ.: MZE-70004/2021-15121,5313011?-
<br> VYŘEZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXX TELEFON: XXXXXXXXX
<br> EMAIL: Ladislav.Faigl©mze.cz ID DS: yphaax8
<br> ADRESA: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> DATUM: 28.1.2022
<br> Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ o VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 5 25 odst.4 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,podle ustanovení 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje vydání opatření obecné povahy čj.MZE- 69999/2021—15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Labe,opatření obecné povahy čj.MZE—70001/2021-15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy čj.MZE-70003/2021—15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Odry <.>
<br> Vzhledem kjejich rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední desce v úplném znění,proto se na úřední desce Ministerstva zemědělství a úředních deskách všech obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámení.Úplná znění opatření obecné povahy musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na eiektronické úřední desce Ministerstva zemědělství (mp5://eaqri.cz/public/web/mze/uredni-deskv/ministerstvo- zemedelstvi/ministerstvo—zemedelstvi) <.>
<br> Do opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout po předchozí telefonické dohodě v budově Ministerstva zemědělství,Těšnov 65/17,Praha 1,na odboru vodohOSpodářské politiky a protipovodňových opatření,v oddě...

Načteno

edesky.cz/d/5162535

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz