« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Aukční vyhláška - p.č. 200/2 a p.č. 1624/1 v k.ú. Zahrádka u Benešova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapa KN ppč. 1624_1 k.ú. Zahrádka u Benesova.jpg
Aukční vyhláska2_2022.pdf
693/SBN/2022-SBNM Čj.: UZSVM/SBN/702/2022-SBNM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 22.2.2022 ve 13:30 hod.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 24.2.2022 ve 13:30 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Benešov,se sídlem Poštovní 2079,256 01 Benešov
<br> Kontaktní osobou je XXXXXXXX XXXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: katerina.hrubantova©uzsvm.cz
<br> II.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu CI.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 1.700,00 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-2220111/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 21.2.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní o...

Načteno

edesky.cz/d/5161774

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz