« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Záměr změnit smlouvu o pronájmu části parc.č.77 v k.ú. Netvořice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr změnit smlouvu o pronájmu části parc.č.77 v k.ú. Netvořice.pdf [0,05 MB]
ZÁMĚR MĚSTYSE NETVOŘICE
<br> Městys Netvořice v souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozděj ších předpisů,zveřejňuje
<br> záměr změnit smlouvu o pronájmu části pozemku (do 10 m2) p.č.77 v k.ú.Netvořice se stávajícím nájemcem <.>
<br> Změnou smlouvy o pronájmu pozemku (resp.dodatkem č.5 o prodloužení smlouvy) by mělo dojít k úpravy doby nájmu,tj.prodloužení doby nájmu od 11.5.2022 do 10.5.2023
<br> Záměr bude uveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů <.>
<br> Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Uřád městyse Netvořice do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce městyse <.>
<br> V Netvořicích: 31.1.2022
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX — starostka
<br> Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 31.1.2022
<br> Sejmuto:
<br> I.;-"\ -.<.> '_- x
<br> “*.s MĚSTYSE ÚRÉETngcE 257 44

Načteno

edesky.cz/d/5144877

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz