« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Záměr uzavřít smlouvu o pronájmu nebytových (půdních) prostor nemovitosti na pozemku p.č.76/1 v k.ú…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr uzavřít smlouvu o pronájmu nebytových prostor nemovitosti na pozemku p.č.76_1 v k.ú. Netvořice.pdf [0,04 MB]
ZÁMĚR MĚSTYSE NETVOŘICE
<br> Městys Netvořice V souladu s ustanovením & 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje
<br> záměr uzavřít smlouvu o pronájmu nebytových (půdních) prostor nemovitosti na pozemku p.č.76/ 1 v k.ú.Netvořice za těchto podmínek:
<br> doba pronájmu: 1 rok roční nájemné: 2.000,-Kč + zákonná DPH
<br> Záměr bude uveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů <.>
<br> Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Uřad městyse Netvořice do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce městyse <.>
<br> V Netvořicích: 31.1.2022
<br>.V ",Monika Slehobrova — starostka
<br> Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 31.1.2022
<br> Sejmuto:
<br> ÚŘAD MĚSTYSE NETVORICE 257 44

Načteno

edesky.cz/d/5144876

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz