« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Řád veřejného pohřebiště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Řád veřejného pohřebiště.pdf [0,47 MB]
O B E C O P L O C A N Y
se sídlem Obecního úřadu Oplocany 100,751 01 Tovačov
<br> IČO 00636444,588 002 581,2 ou@oplocany.cz
<br> ________________________________________________________________
<br>
<br> Obec Oplocany
<br> jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16
<br> odst.1 zák.č.256/2001 Sb.<,>
<br> o pohřebnictví a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále XXX XXXXX o pohřebnictví)
Vydává v souladu s ustanovením § XX citovaného zákona
<br> Řád veřejného pohřebiště obce Oplocany
1.Zastupitelstvo obce Oplocany ve smyslu § 84 ods.3.zákona č.128/2000 Sb.O
<br> obcích,ve znění pozdějších předpisů schválila tento Řád veřejného pohřebiště obce
<br> Oplocany dne 3.3.2021 pod číslem usnesení 5/16-2021 <.>
<br>
<br> 2.Řád veřejného pohřebiště obce se vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu
<br> Olomouckého kraje ze dne 16.12.2020 vydaného pod č.j.KUOK 133990/2020 <.>
<br>
<br> Článek 1
<br> Úvodní ustanovení
<br> 1.Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve
<br> veřejném zájmu v samostatné působnosti obce <.>
<br>
<br> 2.Provozovatelem a správcem veřejného pohřebiště je obec Oplocany IČ 00636444,se
<br> sídlem Oplocany 100,75101 zastoupená starostkou obce <.>
<br> Článek 2
<br> Působnost řádu pohřebiště
<br> 1.Vysvětlení zkratek pojmů
<br>
<br> a) Řád – řád veřejného pohřebiště <.>
<br>
<br> b) Provozovatel pohřebiště – vykonává provozování veřejného pohřebiště zejména ve
<br> smyslu § 16 ods.1 zákona o pohřebnictví
<br>
<br> c) Správce pohřebiště – vykonává provozování veřejného pohřebiště ve smyslu § 18
<br> odst.2.zákona o pohřebnictví
<br>
<br>
<br>
O B E C O P L O C A N Y
se sídlem Obecního úřadu Oplocany 100,751 01 Tovačov
<br> IČO 00636444,588 002 581,2 ou@oplocany.cz
<br> ________________________________________________________________
<br>
<br> 2.Vymezení často používaných pojmů
<br>
<br> a) Hrobové zařízení – např.pomník,náhrobek,rám,krycí deska,stéla nebo jiná ozdoba
<br> hrobu,které m...

Načteno

edesky.cz/d/5142113


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz