« Najít podobné dokumenty

Město Sušice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Kašperské Hory

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Kašperské Hory
Kašp.Hory-ul.Karlova-B11 a E 13.pdf
<br>
<br>
<br>
Stanovení-KHory- ul.Karlova-B11,E13.doc
MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
náměstí Svobody 138,342 01 Sušice I tel.č.: 376540111,fax: 376540112
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br>
ZE DNE:
<br> EVIDENČNÍ ČÍSLO: SUS-33204/2021
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: 5005/21/DOP/Pa
<br> VYŘIZUJE: Pavluková
<br>
TEL.: 376540184
<br>
FAX: 376540112
<br>
E-MAIL: vpavlukova@mususice.cz
<br> DATUM: 26.ledna 2022
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Sušice,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti Města Kašperské Hory,se sídlem: Náměstí 1,341 92 Kašperské Hory,IČ: 002 55 645,ze dne 24.listopadu 2021
<br> s t a n o v í
<br>
v souladu s ustanovením § 77 odst.1) písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,Dopravní inspektorát Klatovy,ze dne 20.prosince 2021 pod č.j.KRPP-150786-1/ČJ-2021-030406 místní úpravu provozu na pozemní komunikaci – místní komunikace – ul.Karlova v Kašperských Horách – za účelem zajištění bezproblémového vjezdu k nemovitostem v této lokalitě:
<br>
1) Dotčený úsek: místní komunikace – ul.Karlova v Kašperských Horách
<br> 2) Navržené dopravní značení a zařízení: umístění dopravní značky B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) + E 13 (Text: Mimo dopravní obsluhu)
<br> 3) Doba platnosti: trvalé dopravní značení
<br>
4) Podmínky,za kterých lze provést tímto stanovenou místní úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
· veškeré dopravní značky a zařízení musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č.361/2000 Sb <.>,...

Načteno

edesky.cz/d/5141190

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz