« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Životní podmínky 2022 -výběrové šetření v domácnostech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Životní podmínky 2022 -výběrové šetření v domácnostech
_ ČESKÝ,_ s[Atlsnch _ URAD,/
<br> Krajská správa ČSÚ v Brně Jezuitská 2 601 59 Brno
<br> V Brně dne 24.1.2022
<br> Č.j.: CSU-00078012022-8202 Počet listů: 1 | Počet příloh: -- Vyřizuje: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX E-mail: michaela.kolarova©czso.cz
<br> Všem starostkám a starostům
<br> Životní podmínky 2022 — výběrové šetření v domácnostech
<br> Český statistický úřad organizuje v roce 2022 v souladu se zákonem č.89/1995 Sb <.>,o státní statistické službě,ve znění pozdějších předpisů,každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2022“ (EU-SILC).Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích.Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby <.>
<br> Šetření se uskuteční na území celé České republiky v11 473 domácnostech,znichž se 6723 zúčastnilo šetření již v předchozích letech.Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem <.>
<br> Vlastní šetření proběhne v době od 29.ledna do 12.června 2022 prostřednictvím speciálně Vyškolených tazatelů.Doi šetření budou zahrnuty Všechny osoby,které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá.Umožní vzájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR,které nelze zjistit žádným jiným způsobem <.>
<br> Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti.Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním.Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č.89/1995 Sb <.>,o státní statistické službě,váz...

Načteno

edesky.cz/d/5139896

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz