« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Konkurzní řízení - ředitel/ka - MŠ RADOST

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konkurzní řízení - ředitel/ka - MŠ RADOST
Rada města Brna vyhlašuje v souladu s 5 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),konkurzní řízení na obsazení místa
<br>.ředitel/ka Mateřské školy RADOST,Brno,Michalova 2,příspěvkové organizace
<br> Předpoklady pro výkon práce ředitele/ky školy stanovené 5 5 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů:
<br>.odborná kvalifikace odpovídající 5 6 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a
<br> změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> o 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření,nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (5 5 odst.1 písm.a) zákona) způsobilost k právním úkonům (© 3 odst.1 písm.a) zákona) bezúhonnost (& 3 odst.1 písm.c) zákona) zdravotní způsobilost (5 3 odst.1 písm.(1) zákona) znalost českého jazyka (& 3 odst.1 písm.e) zákona)
<br> Další požadavky:
<br>.znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,<.> organizační a řídící schopnosti <.>
<br> Náležitosti písemné přihlášky: název konkurzního řízení,jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,příp.korespondenční adresa,kontaktní spojení (telefonní číslo,příp.e-mail) a podpis <.>
<br> Kpřihlášce je nutné přiložit (formulář přihlášky ke konkurznímu řízení najdete na: https://www.brno.cz/obcan/volnamistaavvberovarizeni/konkurzni-rizeni-na—mista-reditelu-skol-a- skolskw'ch-zarizenijy
<br>.ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání <,>
<br>.ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe,včetně funkčního zařazení <,>
<br>.strukturovaný životopis <,>
<br>.originál,popř.ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání <,>
<br>.koncepci rozvoje školy (max.rozsah 5 stran strojopisu) <,>
<br> - originál,popř...

Načteno

edesky.cz/d/5138431

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz