« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Oznámení Správy služeb hlavního města Prahy Č. j. SSHMP 19945/2021 (ID 5235) o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo značky Volkswagen, RZ: 5L34922, (Marie Novotná, Kobyly) na odstavném parkovišti SS HMP (ul. V Lužích - Písnice) SLU-84227/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení Správy služeb hlavního města Prahy Č. j. SSHMP 19945/2021 (ID 5235) o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo značky Volkswagen, RZ: 5L34922, (Marie Novotná, Kobyly) na odstavném parkovišti SS HMP (ul. V Lužích - Písnice) SLU-84227/2022
Správa služeb hlavního města Prahy
<br> Kundratka 1951/19 180 00 Praha 8 - Libeň
<br> Paní XXXXX XXXXXXX
<br> nar.: _ XXXX Kobyly X XXX 45 Kobyly
<br> Č.j.1D Vyřizuje / telefon Datum SSI-DVIP 19945/2021 5235 Hylská/ 222 027 519 09.12.2021
<br> Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo (& 19d odst.2 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“))
<br> Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČ 70889660,Kundratka 19,Praha 8,(dále jen „SSHNIP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace hl.m.Prahu Vám,jakožto provozovateli vozidla tovární značky Volkswagen,RZ: 5L34922,které bylo dne 8.prosince 2021 odstraněno na základě ustanovení (5 19d odst.2 zákona z veřejně přístupné pozemní komunikace Bryksova,Praha 14,křižovatka s ulicí Vybíralova,naproti s.v.0.911010
<br> a odstaveno na odstavném parkovišti SSI—IMP ulice V Lužích — Písnice (viz www.sshmp.cz) oznamuje,že si jej můžete vyzvednout Nonstop,tel.: 770 158 603,770 158 604,pro vyzvednutí vozidla je třeba předložit na parkovišti platný doklad totožnosti a platný doklad prokazující oprávnění vozidlo vyzvednout (osvědčení o registraci vozidla),příp.zmocnění provozovatele (plnou moc) nebo klíče od vozidla <.>
<br> Tímto Vás vyzýváme k vyzvednutí předmětného silničního vozidla z parkoviště a zaplacení pohledávky za odtah a střežení vozidla na parkovišti.Nebude—li pohledávka uhrazena,bude vymáhána prostřednictvím příslušného soudu.Výše ceny za odtah a střežení vozidla na parkovišti je stanovena nařízení hl.m.Prahy č.2/2013 Sb.hl.m.Prahy,které je přílohou usnesení Rady hl.m.č.184 ze dne 12.2.2013,a c1n1:
<br> Odtah vozidla 1900,- Kč Služby parkoviště (parkovné) za 1.den (den odtahu) až 3.den 250,— Kč Služby parkoviště (parkovné) za 4.a každý další i započatý den až do 180.dne ode dne přitažení vozidla na parkoviště 400,- Kč Služby parkoviště (parkovné) za každý další i započatý den od sto osmdesátého prvního dne až do vyzvednu...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz