« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Oznámení Č. j. SSHMP 19780/2021, ID 6753 - Výzva k odstranění vozidla značky APRILIA, RZ: 8A1517, z veřejně přístupné pozemní komunikace Praha 13, Srnčí 929/3, (Martina Bacíková, Praha 6) SLU-84222/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení Č. j. SSHMP 19780/2021, ID 6753 - Výzva k odstranění vozidla značky APRILIA, RZ: 8A1517, z veřejně přístupné pozemní komunikace Praha 13, Srnčí 929/3, (Martina Bacíková, Praha 6) SLU-84222/2022
Správa služeb hlavního města Prahy
<br> Kundratka 1951/19 180 00 Praha 8 - Libeň
<br> Paní XXXXXXX XXXXXXXX
<br> nar.: _ XXXX Nad hradním vodojemem 35
<br> 162 00 Praha 6
<br> Č.j.ID Vyřizuje / telefon Datum SSI-IMP 19780/2021 6753 Hylská/ 222 027 519 07.12.2021
<br> Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace (5 19d odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“))
<br> Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČO 70889660,Kundratka č.p.19,Praha 8,(dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace hl.m.Prahu Vás vyzývá podle ustanovení š 19d odst.1 zákona,jakožto provozovatele vozidla tovární značky APRlLIA,RZ: 8A1517,VIN: ZD4LH0400V8012788,odstaveného na veřejně přístupné pozemní komunikaci Praha 13,Srnčí 929/3
<br> v rozporu s ustanovením š 19 odst.2 písm.h) zákona,abyste vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou,odstranil z komunikace a odstavil jej mimo veřejné pozemní komunikace nebo odstranil důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích <.>
<br> Nebude-li vozidlo do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy odstraněno z komunikace nebo nebude odstraněn důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozerrmích komunikacích,bude odstraněno vlastníkem komunikace & odstaveno na odtahovém parkovišti SSI—IMP na náklady jeho provozovatele.Výše nákladů je určena nařízením hl.m.Prahy č.2/2013 Sb.hl.m.Prahy,(které je přílohou usnesení Rady hl.m.č.184 ze dne 12.2.2013) a činí:
<br> Odtah vozidla 1900,—
<br> Kč Služby parkoviště (parkovné) za 1.den (den odtahu) až 3.den 250,-
<br> Kč Služby parkoviště (parkovné) za 4.a každý další i započatý den a...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz