« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - pasport dopravního značení v obci Újezd u Boskovic

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SITUACE DIO - PASPORT DZ - ÚJEZD U BOSKOVIC (2).pdf
III/37425
<br> IZ4a
<br> ÚJEZDU BOSKOVIC
<br> IZ4b
<br> ÚJEZ
D U BOS
<br> KOVIC
<br> B20a
40
<br> E13
CELÉ OBCI
<br> PLATÍ V
5M IP2
<br> IP2
<br> P4
<br> IS19c
5203 BOS
<br> KOVICE
<br> POD LIPK
OU
<br> 6
1
<br> IS19b5204A
DOUBRAVICE
<br> N.SV <.>
4
<br> 5M
<br> IP2
IP2
<br> 5M
<br> 5M
<br> IP2
<br> IS4c
<br> PÁLENICE
<br> 5M
<br> IP2
<br> IS19a
<br> 5203 BOSKOVICEPOD LIPKOU 61
<br> IS19c
<br> 5203
KUNIČKY
<br> 7
<br> IS21d
5204A
<br> IS4c
<br> Myslivecká chata
<br> B20a
30
<br> E1 2x
<br> A7b
<br> A1
4
<br> IS1
9a
<br> 520
4A
<br> DOU
BRA
<br> VIC
E N
<br>.SV
<.> 4
<br> IS1
9b
<br> 52
03
<br> KU
NIČ
<br> KY
<br> 7
IS4
<br> b
<br> My
sli
<br> ve
ck
<br> á c
ha
<br> ta
<br> IS1
9b
<br> 52
03
<br> KU
NIČ
<br> KY
<br> 7
<br> IS1
9a
<br> 52
04
<br> A
DOU
<br> BRA
VIC
<br> E N
<.> SV
<br>.4
<br> P2
<br> IS4
b
<br> PÁ
LE
<br> NI
CE
<br> IS2
4c
<br> Ko
up
<br> ali
ště
<br> IS2
4c
<br> Ko
up
<br> ali
ště
<br> P4
<br> B20a
<br> 30
<br> E1
1x
<br> A7b
<br> B20a
30
<br> E1 2x
<br> A7b
<br> P6
STOPZÁVORA
<br> IS21b
<br> 5203
<br> IS
21
<br> b
520
<br> 3
<br> IP2
<br> B1
<br> E13
OBSLUHY DOPRAVNÍ MIMO
<br> P2
<br> IZ4b
ÚJEZ
<br> D
<br> U BO
SKOV
<br> IC
<br> IZ4a
ÚJEZD
<br> U BOSKOVIC
<br> B20a
40
<br> E13
CELÉ OBCI PLATÍ V
<br> B3
2
<br> ZA
KÁ
<br> ZÁ
N
<br> PR
ŮJ
<br> EZ
D
<br> B32
ZAKÁZÁN
PRŮJEZD
<br> IS
24
<br> c
Ko
<br> up
ali
<br> ště
<br> B2
9
<br> IS21b
5203
<br> IS21c
<br> 5203
<br> P4
<br> P4 IJ4b
<br> B29A2a
<br> E4
3 km
<br> P2
<br> IS4cHŘIŠTĚ
<br> IS4c
Myslivecká chata
<br> IS24c
Hřiště
<br> P2IS3b
5
<br> BOSKOVICE
<br> IS3b
5
<br> BOSKOVICE
<br> DZ
<br> DZ
<br> P2
<br> E2b
<br> E2b
<br> P2
<br> E2b
<br> P2
<br> E2b
P2E2b
<br> P2
<br> P4
<br> E2b
<br> P2
<br> E2b
<br> P4
<br> P4
<br> P2
<br> P4
<br> P2
<br> E2b
<br> E2b
<br> P6
ST
<br> OP
<br> E2
b
<br> P2E2bE2b
<br> P2
<br> E2b
<br> P2
<br> P2
<br> P4 P2
<br> P4
<br> E2b
<br> P2
<br> E2b
P4 E
<br> 2bP2
<br> E2b
P2
<br> E2b
<br> E2
b
<br> E2b
<br> E2b
<br> ÚJEZD U BOSKOVIC
<br> E2
b
<br> E2b
<br> P4
<br> E2b
<br>...
2022-DMBO1423-návrh MÚP - sil. III37425, MK a VPÚK v o bci Újezd u Boskovic - pasport dopr. značení.pdf
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 01 Boskovice
<br>
<br> MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
680 11 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
(Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou <,>
<br>
dle rozdělovníku
<br> Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
<br> SMBO 1373/2022 DOP
DMBO 1423/2022/DOP
Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
jiri.sumbera@boskovice.cz
24.01.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - pasport
<br> dopravního značení v obci Újezd u Boskovic
<br>
Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy,podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním
provozu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně,funkčně
a místně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a na veřejně
přístupných účelových komunikacích,zahájil dne 03.01.2022,na základě žádosti obce Újezd u Boskovic <,>
Újezd u Boskovic 66,680 01 Boskovice,IČO 47884665,podané v zastoupení na základě písemné plné
moci společností DoZBos s.r.o <.>,XXXXXXX XXXXXX XX,XXX XX Boskovice,IČO XXXXXXXX (dále jen
„žadatel“),řízení o návrhu opatření obecné povahy,podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a podle ust.§ 77
odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici III/37425 <,>
na místních komunikacích (dále jen „MK“) a veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen
„VPÚK“) v obci Újezd u Boskovic <.>
<br>
Na silnici III/37425,na MK a VPÚK v obci Újezd u Boskovic,je navržena místní úprava provozu (dále jen
„MÚP“) – pasport dopravníh...

Načteno

edesky.cz/d/5132239

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz