« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
<br> Vývétoio dne;
<br> ©Zb.Z
Saimuto dno:
<br> Pořadové PoMÍi tů;
<br> PRA
PRA
PRA
PRA
<br> HA
G U L
G A
G ■
<br> Správa služeb
hlavního města Prahy
<br> Kundratka 1951/19
180 00 Praha 8 - Libeň
<br> Paní
Petra Švarcové
nar.:HH|1981
Mírová 42
357 09 Habartov
<br> Vyřizuje / telefon
Hylská/ 222 027 519
<br> Datum
30.12.2021
<br> ID
SSHMP 21008/2021 1327
<br> Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
(§ 19d odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon"))
<br> Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČO 70889660,Kundratka
č.p.19,Praha 8,(dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace
hl.m.Prahu Vás vyzývá podle ustanovení § 19d odst.1 zákona,jakožto provozovatele vozidla tovární
značky Mitsubishi,dle lustrace RZ: 3SP3093,VIN: JMBLNE52ASZ001917,odstaveného na veřejně
přístupné pozemní komunikaci Praha 15,Přeštická 1097/2
v rozporu s ustanovením § 19 odst.2 písm.h) zákona,abyste vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců
nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno
na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické
prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční
kontrolou,odstranil z komunikace a odstavil jej mimo veřejné pozemní komunikace nebo odstranil důvod <,>
pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích <.>
<br> Nebude-li vozidlo do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy odstraněno z komunikace nebo nebude
odstraněn důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích,bude odstraněno
vlastníkem komunikace a odstaveno na odtahovém parkovišti SSHMP na náklady jeho provozovatele <.>
Výše nákladů je určena nařízením hl.m.Prahy č.2/2013 Sb.hl.m.Prahy,(které je přílohou usnesení
Rady hl.m.č.184 ze dne 12.2.2013) a činí:
<br> Odtah vozidla 1900,...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz