« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Oznámení Č. j. SSHMP 20146/2021, ID 6795 - Výzva k odstranění vozidla značky Daewo, RZ: 9A15125, z veřejně přístupné pozemní komunikace Praha 16, Nad Kamínkou, s. v. o.: 523367, (Vilém Pražák, Praha 5) SLU-84225/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení Č. j. SSHMP 20146/2021, ID 6795 - Výzva k odstranění vozidla značky Daewo, RZ: 9A15125, z veřejně přístupné pozemní komunikace Praha 16, Nad Kamínkou, s. v. o.: 523367, (Vilém Pražák, Praha 5) SLU-84225/2022
Správa služeb hlavního města Prahy
<br> Kundratka 1951/19 180 00 Praha 8 - Libeň
<br> Pan/paní
<br> VILÉM PRAŽÁK Nar.:- 1963 Radlická 3 80/23
<br> 150 00 Praha 5 <.>
<br> Č.j.ID Vyřizuje / telefon Datum SSHMP 20146/2021 6795 Rogozinský/ 222 027 518 13.12.2021
<br> Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace (& 19d odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „zákon“))
<br> Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČO 70889660,Kundratka č.p.19,Praha 8,(dále jen „SSI—IMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace hl.m.Prahu Vás vyzývá podle ustanovení & 19d odst.1 zákona,jakožto provozovatele vozidla tovární značky Daewo Matiz,RZ: 9A15125,VIN: KLY4A11BDYC305350,odstaveného na veřejně přístupné pozemní komunikaci Praha 16,Nad Kamínkou,s.v.0.: 523367
<br> v rozporu s ustanovením & 19 odst.2 písm.h) zákona,abyste vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou,odstranil z komunikace a odstavil jej mimo veřejné pozemní komunikace nebo odstranil důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích <.>
<br> Nebude-li vozidlo do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy odstraněno z komunikace nebo nebude odstraněn důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích,bude odstraněno vlastníkem komunikace a odstaveno na odtahovém parkovišti SSHMP na náklady jeho provozovatele.Výše nákladů je určena nařízením hl.m.Prahy č.2/2013 Sb.hl.m.Prahy,(které je přílohou usnesení Rady hl.m.č.184 ze dne 12.2.2013) a činí:
<br> Odtah vozidla 1900,-
<br> Kč Služby parkoviště (parkovné) za 1.den (den odtahu) až 3.den 25 0,-
<br> Kč Služby parkoviště (parkovné) za 4.a každý dal...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz