« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - daňový metodik / daňová metodička v odboru daní, poplatků a cen PER-84221/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

daňový metodik / daňová metodička v odboru daní, poplatků a cen PER-84221/2022
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 21.ledna 2022,v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),výběrové řízení na obsazení
<br> pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
daňový metodik / daňová metodička
<br> v odboru daní,poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 0036)
<br>
Sjednaný druh práce: daňový metodik / daňová metodička
Místo výkonu práce: Praha
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 11,struktura platu:
základní plat (22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelé praxe),osobní příplatek po zkušební
době (do výše 16.890 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
Stručná náplň práce
<br> • metodická,poradenská a konzultační činnost v oblasti daňových povinností hlavního
města Prahy
<br> • zpracovávání připomínek k návrhům úprav v oblasti daňových a s nimi souvisejících
<br> zákonů na základě komplexních programů a koncepcí vývoje po obsahové a formální
stránce
<br> • vedení ústních jednání o složitých případech řízení dle daňového řádu
<br> • metodické řízení a usměrňování předkladu potřebných podkladů k daňovým přiznáním
<br> ve vztahu k příslušným odborům a městským částem
<br> • komplexní zpracování rozhodnutí ve zvlášť složitých případech daňového řízení
<br> • výkonu samosprávy v oblasti usměrňování daňové politiky,zejména výkon ucelených
<br> odborných činností na úseku daní
<br> • vydávání stanovisek týkajících se objektivizace daní,k návrhům smluv a vyhláškám
hlavního města Prahy
<br> • zabezpečování problematiky organizací zrušených usnesením Zastupitelstva hlavního
<br> města Prahy (daňové vypořádání)
<br> • práce na PC v prostředí databázových systémů a editorů
<br> • provádění ...

Načteno

edesky.cz/d/5130853

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz