« Najít podobné dokumenty

Město Český Brod - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení návrhu opatření obecné povahy - změna místní úpravy provozu na MK ul.Slezská, Český Brod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Brod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ.pdf
FFo H,9 Ě> § o,<,> i ; É Ě o,; 9 -9,O d = + E ď ; ! 9,2,O 9 @,o,9 E 9 @,o Ň É _§ 9 = 9 T (.) s oot,-ó fr,>,Oř Ř,úo.j -LÝ3s <3 É.o- íL f;,= í=> v;rii ř.z za-oó= -Oť9g ==ř zď= z>Y -zďÉ=P O L!,ó= žuÉ>== řO=85>OóU>Oztriá Ěg=aez,I ď =z.J +6 = U Jó l9 2) OÉ L.= N O L U s2z - oz,l4J(9 l4JJ ?o ?o>l\ >í\ (./)> U) =É._j = § 9 E i 2 o _WSZ]IS 'ln [§ i,/9 l'{,t@O,t rnoař§v Or) r',<,> -l-\,<.> q <.>,\.=žďLoo o N N (o N
Návrh OOP.pdf
Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz
<br> bankovní spojení: KB a.s.Kolín,pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100
<br>
<br> Městský úřad Český Brod
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
<br>
<br> ČÍSLO SPISU:
ČÍSLO JEDNACÍ:
VYŘIZUJE:
<br> S-MUCB 72014/2021 ODŽÚ-Srs
MUCB 4543/2022
Mgr.XXXX XXXXXXX
oprávněná úřední osoba
<br>
<br> TELEFON:
DATUM:
<br> 321612196
25.1.2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Městský úřad Český Brod,odbor dopravy a obecní živnostenský úřad,jako věcně a místně příslušný
správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,zahájil na
základě návrhu,který podala dne 27.12.2021 XXXXXXX XXXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Ruská 697,Český
Brod,282 01 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,dále jen „správní řád“ a podle § 77 odst.1) písm.c) zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů <,>
<br>
změna místní úpravy provozu na místní komunikaci,ul.Slezská v Českém Brodě
<br>
Jedná se o změnu dopravního značení spočívající v odstranění stávajícího vodorovného dopravního
značení č.V 10d a instalaci nového vodorovného dopravního značení č.V 12a před vjezdem do garáže
u č.p.697 <.>
<br> Viz přiložená situace,která je nedílnou součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy <.>
<br>
<br>
Odůvodnění:
<br>
XXXXXXX XXXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Ruská 697,Český Brod,282 01 podala dne 27.12.2021 návrh na
změnu místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Slezská v Českém Brodě z důvodu bezpečného
vjezdu a výjezdu z /do garáže.K návrhu vydal dne 14.1.2022 souhlas pod č.j <.>
KRPS-6931-1/ČJ-2022-010406 příslušný orgán – Policie ČR KŘ...

Načteno

edesky.cz/d/5130641

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Brod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz