« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Vedoucí oddělení zeleně (OŽP)"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Vedoucí oddělení zeleně (OŽP)"
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Vedoucí oddělení zeleně (OŽP)": Praha 15 
Městská část Praha 15 vyhlašuje dne 25.1.2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa "Vedoucí oddělení zeleně (OŽP)"       Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 15 Úřad MČ Praha 15 Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 zastoupená tajemníkem úřadu vyhlašuje dne 25.1.2022 výběrové řízení podle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,na obsazení pracovního místa Vedoucí oddělení zeleně (OŽP) platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,(11.platová třída) Sjednaný druh práce:    
výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu,ochrany přírody a krajiny a ochrany zvířat proti týrání,vydávání rozhodnutí,souhlasu a dalších opatření dle zákona č.334/1992 Sb <.>,o ochraně zemědělského půdního fondu,v platném znění,zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění a zákona č.246/1992 Sb <.>,na ochranu zvířat proti týrání,v platném znění
kontrola nad evidencí a správou ploch veřejné zeleně a ostatních pozemků na území městské části
vedení oddělení zeleně,koordinace pracovních úkolů a kontrola jejich plnění
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
fyzická osoba starší 18 let
občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,který ovládá český jazyk
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4,zákona č.451/1991 Sb <.>,(tj.lustrační osvědčení) předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1.12.1971 <.>
Další požadavky
VŠ se zaměřením na ochranu přírody a krajiny
znalost zákona č.334/1992 Sb <.>,o ochraně zemědělského půdního fondu,v platném znění,znalost zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění,znalost zákona č.246/1992 Sb <.>,na ochranu zvířat proti týrání,v platném znění,znalost zákona č.131/2000 Sb <....

Načteno

edesky.cz/d/5129586

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz