« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 43 ze dne 17.1.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 43 ze dne 17.1.2022
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČASTI PRAHA 15
<br> Vyvýšeno Sejmuto dna:
<br> Hlavní město Praha
<br> RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ___________r,______
pafedovž Počat listů:
<br> USNESENI
Rady hlavního města Prahy
<br> číslo 43
ze dne 17.1.2022
<br> k návrhu Nařízení,kterým se mění nařízení č.14/2011 Sb,hl.m,Prahy,kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto zdrojů
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.schva lu je
<br> Nařízení,kterým se mění nařízení č.14/2011 Sb.hl.m.Prahy,kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto zdrojů,uvedené
v příloze č.1 tohoto usnesení
<br> I I.uk ládá
1.MHMP-LEG MHMP
<br> 1.zajistit zveřejnění Nařízení dle bodu I.tohoto usnesení ve Sbírce právních
předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
<br> Termín: 21.1.2022
2.MHMP -BEZ MHMP
<br> 1.zajistit zveřejnění Nařízení dle bodu I.tohoto usnesení na úřední desce
Magistrátu hl.m.Prahy a na úředních deskách městských částí
<br> Termín: 21.1.2022
<br> MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
primátor hl.m.Prahy
<br> doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br> Předkladatel: náměstek primátora Ing.XXXX XXXXXXXX
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - LEG MHMP,MHMP - BEZ MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č,43 ze dne 1 7,1.2022
<br> NAŘÍZENÍ <,>
kterým se mění nařízení č.14/2011 Sb.hl.ni.Prahy,kterým se stanoví podmínky k
<br> zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto zdrojů
<br> Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 17.1,2022 vydat podle § 44 odst.2 zákona
č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění zákona č.320/2002 Sb <.>,a § 27 odst.2 písm <.>
b) bodu 2 zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění zákona č.320/2002 Sb <.>,toto
nařízení:
<br> Nařízení č.14/2011 Sb.hl.m.Prahy,kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody
k hašení požárů a určení těchto zdrojů,se mění takto:
<br> ČI.1
§ 2 včetně nadpisu zní:
<br> „§2
Zdroje vody k hašení požár...

Načteno

edesky.cz/d/5129585


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz