« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Hodonínská, v Plzni - zařízení staveniště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO_Hodoninska.pdf 327,04 kB
144301250
<br>.v.11102196 „103/9 maz/109 V.<.> 11102110 mice „231111132 $!? * ;)
<br> *; 2 ' %wl- PLZEN,Hogonínská 29-31 „,Š & ) DOPRAVNEVINZENYRS'KA OPATRENI % SITUACE PRECHODNEHO DZ STANOVENO žá; *! ŽŠ) “$$-1.31! M 1 : 500 dne: LM.2ch Levu/j? Zpracoval: PLANSTAV,a.s <.>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> ČJ:W>\QB_\+CUG>[ zL DATUM: XX/XXXX
<br> Magistrát města Plzně Odbor dopravy ©
22-026016.pdf 229,30 kB
XXXX XXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: sedlackova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/026016/22
Č.J.: MMP/027916/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 24.1.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě návrhu ze dne 19.1.2022,který podala právnická osoba ŠVIHOVEC
<br> s.r.o <.>,IČO 29111838,Přehradní 643/23,321 00 Plzeň,po předchozím projednání s dotčeným
<br> orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní
<br> inspektorát č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 1901 Hodonínská,v Plzni
<br> - vyblokování dvou kolmých parkovacích stání v prostoru před objektem Hodonínská č.977/29
<br> – po levé straně ve směru od Brněnské ulice
<br> - vyblokování dvou kolmých parkovacích stání v prostoru před objektem Hodonínská č.979/33
<br> – po levé straně ve směru od Brněnské ulice
<br>
<br> z důvodu: zařízení staveniště
<br> v termínu: od 8.2.202 do 7.8.2022
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace DIO (1x),která tvoří přílohu tohoto stanovení,za
<br> splnění následujících podmínek:
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br>
<br> • Dopravní značení pro vyblokování parkovacích stání:
- Dopravní značky na vyblokování parkovacích stání budou osazeny v časovém předstihu
<br> dle povolení silničního správního úřadu,jehož nedílnou součástí bude toto stanove...

Načteno

edesky.cz/d/5129459

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz