« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - SLOVANY VOZOVNA - ETAPA 6 - Rekonstrukce vozovny Slovany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-029657.pdf 235,18 kB
XXXXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: hrebcova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/029657/22
Č.J.: MMP/030294/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 24.1.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 23.1.2022,který podala právnická osoba Metrostav a.s <.>,IČO 00014915 <,>
<br> Koželužská 2450/4,180 00 Praha,kterou zastupuje právnická osoba SAFEROAD Czech
<br> Republic s.r.o <.>,IČO 25229761,Plzeňská 666,330 21 Líně - Sulkov,po předchozím
<br> projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor
<br> vnější služby,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-118242-1/ČJ-2020-030506-2,ze dne 22.října
<br> 2020 ( aktualizováno dne 18.1.2022) podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace II.třídy č.B 3402 Slovanská alej,v Plzni
<br> - úplná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,v úseku od křižovatky
<br> s ulicí Skladová až ke křižovatce s ulicí Francouzská třída – po pravé straně od Koterovské ulice
<br> - úplná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,v úseku od objektu
<br> Slovanská 22 až ke křižovatce s neurčenou ulicí č.3401
<br> - úplná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,v úseku od objektu
<br> Slovanská alej 20 až k objektu Slovanská alej 22
<br> - úplná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,podél parc.č.14397
<br> - vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s ulicí Skl...
DIO_vozovna_Slovany_rekonstrukce.pdf 486,44 kB
DMINGOHO V HOO'ld
<br> HOMOTVEIHV VGAVLSM — 9 VdVJJ
<br> BNinN HOSFBN kSVčU.BNGZIFSO
<br> ZZOZ/ll — ZZOZ/ZO EP 33VZFIV38 NiWHŽ—LL ),xNVGV'IXOdGBšjd
<br> STANOVENO“ dne: g,; „: -Zw22„
<br> ]NYAOXWd-FMINGOHD VSI/MSM - ma amu/van _
<br> ČJ: %> 1:3 02_- Vž/zz„_.<.>
<br> Magistrá města Plzně
<br> Odbor dbpravy
<br> ©

Načteno

edesky.cz/d/5129457

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz