« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Nad Úslavou, Nad Týncem, Staniční, Železničářská, v Plzni - bl

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO_Blokove_cisteni_UMO_4.pdf 11 299,23 kB
©? 3 <.>
<br> ' MGVÉ
<br> !)
<br> \?
<br> uzav; ? " 15:7.aj \) J
<br> '\f L ' ix;“ \ (ŠÉF-" “\ f * ' „.<,>
<br>,<,> _ „\ 'u“ “' “TÝN— “ 52.033 v<; "\ „ \\,U.<.>.„
<br> STANOVENO * dne: iv.)."zoígk ČJmWH oaozvokll \ Magistrát vměstď'PTŽWÚ
<br> Odbor dopravil © ]
<br> »
<br> ČJ: Magi Odbor
<br> 33133 0357 nj strát města Plzně
<br> dopravy
<br> 3.3!
<br> ŽL
<br> kam 5; “ší,/„39% >
<br> dnem? ).četl„
<br> ČJ: mňa oggy—(Á tz,<,> Magistrát: měst? Plzně
<br> Odbor; daww/"
22-028779.pdf 234,86 kB
XXXX XXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: sedlackova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/028779/22
Č.J.: MMP/030250/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 25.1.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě návrhu ze dne 21.1.2022,který podala právnická osoba Statutární město
<br> Plzeň,IČO 00075370,náměstí Republiky 1/1,301 00 Plzeň,jednající prostřednictvím Úřadu
<br> městského obvodu Plzeň 4,IČO 00075370,Mohylová 1139/55,312 64 Plzeň,po předchozím
<br> projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor
<br> vnější služby,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu
<br> 2021 podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 6709 Nad Úslavou,v Plzni
<br> - vyblokování podélně parkujících vozidel v úseku od křižovatky s ulicí Pod Švabinami ke
<br> křižovatce s místní komunikací č.C 6705 Revoluční – po pravé straně ve směru od ulice Pod
<br> Švabinami
<br> v termínu: dne 4.4.2022
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 6709 Nad Úslavou,v Plzni
<br> - vyblokování podélně parkujících vozidel v úseku od křižovatky s místní komunikací č.C 6705
<br> Revoluční ke křižovatce s ulicí Pod Švabinami – po pravé straně ve směru k ulici Pod Švabinami
<br> v termínu: dne 5.4.2022
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 7502 Nad Týncem,v Plzni
<br> - vyblokování kolmých parkovacích stání v prostoru parkoviště naproti objektům ...

Načteno

edesky.cz/d/5129456

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz