« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Návrh rozpočtu DSO Povaloví 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu DSO Povaloví 2021.pdf [0,59 MB]
Navrh rozpoctu na rok 2021 DSO Povalovl
<br> Rozpoctove prijmy
<br> XXX XXX Text
Sclival.rozp <.>
<br> XXXX
PIneni 2020 2021
<br> 4121 Neinvesticni prij.tran.od obci 400000,00 400000,00 400000,00
4216 Ostat.inv.prijate transf.ze S R 76500000,00 50725830,22 26000000,00
4221 Investicni pfij.transf.od obci 120000000,00 41848917,92 21000000,00
<br> 4222 Investicni pfij.transf.od kraju 2250000,00
2329 2111 Prijmy z poskyt.sluz.a vyr.500000,00 536492,00 698944,00
<br> 2329 2141 Prijmy z uroku 10,00 0,74 10,00
8115 Zmena stavu na bank.uctech 1600963,67 9062243,05- 10661034,72
<br> C E L K E M PRiJMY 58 759 988,72 Kc
<br> Rozpoctove vydaje
<br> XXX XXX Text
Schval.rozp <.>
<br> XXXX
PIneni 2020 2021
<br> 2329 5021 Ostatni osobni vydaje 450000,00 394643,00 395000,00
2329 5031 Povinne poj.na soc.zabezp.66000,00 66367,00 66500,00
2329 5032 Povinne poj.na zdrav.pojis.32000,00 24085,00 24500,00
2329 5139 Nakup materialu 120000,00 114103,09 120000,00
2329 5151 Studena voda 230000,00 229884,11 230000,00
2329 5154 Elektricka energie 52000,00 55002,16 100000,00
2329 5161 Postovni sluzby 3000,00 64,00 1000,00
2329 5162 Sluzby telekomunikaci a radiot.14000,00 12456,00 15000,00
2329 5163 Sluzby peneznich ustavu 9000,00 5422,00 10000,00
2329 5168 Zprac.XXX a sluzby souv.XXXXX,XX XXXXX,XX 20000,00
2329 5169 Nakup ostatnich sluzeb 110000,00 95591,64 110000,00
2329 5173 Cestovne 1000,00 0,00 1000,00
2329 5175 Pohosteni 6000,00 3175,00 5000,00
2329 5362 Platby XXXX a poplatku st.rozp.XXXX,XX -XXXXXX,00 5000,00
2329 6121 Budovy,haly,stavby 120000000,00 47000000,00
2329 5901 Rezerva 77882973,67 85892729,25 10656988,72
<br> C E L K O V E VYDAJE 58 759 988,72 Kc
<br> Rozpocet se schvaluje jako schodkovy jsou zapocitany zustatky Cictu
Obcane majf pravo se vyjadfit k rozpoctu pisemne do data VH nebo ustne pfi schvalovani na VH
Zmeny rozpoctu budou provadeny prostfednictvim rozpoctovych opatfeni <.>
<br> D O B R O V O L N
<br> Vyveseno:
Sejmuto: ^ t ) i o m o u c i

Načteno

edesky.cz/d/5129034


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz