« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Textová část ÚP Bílé Poličany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Textová část ÚP Bílé Poličany
ÚZEMNÍ PLÁN
<br>
<br> BÍLÉ POLIČANY
<br>
<br>
<br>
<br>
10/2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Územní plán Bílé Poličany Opatření obecné povahy
<br> Stránka 2 z 52
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br>
<br> Územní plán Bílé Poličany vydalo Zastupitelstvo obce Bílé Poličany
<br>
<br> Číslo usnesení:
<br> Datum vydání:
<br> Datum nabytí účinnosti:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br>
<br>
<br> Razítko a podpis:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Územní plán Bílé Poličany Opatření obecné povahy
<br> Stránka 3 z 52
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany příslušné podle ustanovení § 6 zákona č.183/2006
Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se usneslo dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
podle stavebního zákona o vydání opatření obecné povahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Územní plán Bílé Poličany
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Územní plán Bílé Poličany Opatření obecné povahy
<br> Stránka 4 z 52
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> projektant: Ing.arch.XXXXX XXXXXXX
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXXX
autorizovaný inženýr
<br> Brožíkova XXXX
XXX XX Hradec Králové 12
<br> p p
objednatel: Obec Bílé Poličany
<br> in pořizovatel: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
<br> datum:
říjen 2017
<br> paré č.:
<br>
Územní plán Bílé Poličany A
Textová část OOP ÚP Bílé Poličany
<br>
<br> Územní plán Bílé Poličany Opatření obecné povahy
<br> Stránka 5 z 52
<br>
<br>
<br>
1.Vymezení zastavěného území
<br> Územní plán Bílé Poličany (dále jen „ÚP Bílé Poličany“) vymezuje na území obce Bílé
Poličany zastavěné území ve stavu k 31.8.2017 <.>
<br>
<br>
2.Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot
<br>
2.1.Zásady celkové koncepce rozvoje obce
<br> ÚP Bílé Poličany zachovává původní koncepci rozvoje obce.Navazuje na historický vývoj
obce,na...

Načteno

edesky.cz/d/5124409

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz