« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - SEA Bílé Poličany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SEA Bílé Poličany
POSOUZENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU BÍLÉ POLIČANY
<br> NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DLE §10I ZÁKONA 100/2001 SB.<,>
<br> V ROZSAHU PŘÍLOHY ZÁKONA Č.183/2006 SB.<,>
<br> O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ING.XXXXX XXXXXXX,PH.D <.>
<br> ZAHRADNÍ XXX,ŠTÍTINA
<br>
<br> ŘÍJEN 2013
<br>
<br>
<br> ING.XXXXX XXXXXXX,PH.D <.>
<br> ZAHRADNÍ XXX,ŠTÍTINA
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> POSOUZENÍ VLIVŮ ÚP BÍLÉ POLIČANY
<br> NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
<br> I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ,NOVÁ BĚLÁ,I/56 -
<br> MALÉ A VELÉ
<br>
<br> 1
<br>
<br> Posouzení vlivů Územního plánu Bílé Poličany
<br> na životní prostředí dle §10i zákona 100/2001 Sb.<,>
<br> v rozsahu přílohy zákona č.183/2006 Sb.<,>
<br> o územním plánování a stavebním řádu
<br>
<br>
<br> ZADAL: Ing.arch.XXXXX XXXXXXX,autorizace ČKA č.XXXX
<br> Brožíkova XXXX,500 12 Hradec Králové
<br> IČ: 44385803
<br> DIČ: CZ6208070308
<br>
<br>
<br> ZPRACOVAL: Ing.XXXXX XXXXXXX,Ph.D.<,>
<br> držitelka autorizace dle zák.č.100/2001 Sb.<,>
<br> ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> č.autorizace 20738/ENV/13 <.>
<br> Adresa: Zahradní 241
<br> 747 91 Štítina
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ve Štítině,dne 1.října 2013.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>
<br> Výtisk č.1
<br>
<br> ING.XXXXX XXXXXXX,PH.D <.>
<br> ZAHRADNÍ XXX,ŠTÍTINA
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> POSOUZENÍ VLIVŮ ÚP BÍLÉ POLIČANY
<br> NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
<br> I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ,NOVÁ BĚLÁ,I/56 -
<br> MALÉ A VELÉ
<br>
<br> 2
<br> O B S A H
<br>
<br> ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8
<br> 1.Stru...

Načteno

edesky.cz/d/5124400

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz