« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Záměr obce 08/193a

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce 08/193a
č.j.MMB/0040674/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.směna pozemků
• p.č.834/23 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 355 m² <,>
<br> • p.č.834/24 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 58 m² <,>
<br> • p.č.834/45 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 75 m² <,>
<br> • p.č.839/38 orná půda,o výměře 608 m² <,>
<br> • p.č.839/67 orná půda,o výměře 206 m² <,>
<br> • p.č.839/68 orná půda,o výměře 77 m² <,>
<br> • p.č.839/128 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 19 m² <,>
<br> • p.č.839/369 ostatní plocha,zeleň,o výměře 23 m² <,>
<br> • p.č.839/370 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 182 m² <,>
<br> • p.č.839/371 ostatní plocha,zeleň,o výměře 20 m² <,>
<br> • p.č.839/372 ostatní plocha,zeleň,o výměře 147 m² <,>
<br> • p.č.839/373 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 343 m² <,>
<br> • p.č.839/374 ostatní plocha,zeleň,o výměře 65 m² <,>
<br> • p.č.839/375 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 82 m² <,>
<br> • p.č.839/376 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 359 m² <,>
<br> • p.č.839/381 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 271 m² <,>
<br> • p.č.839/392 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 3 m² <,>
<br> • p.č.839/393 ostatní plocha,zeleň,o výměře 32 m² <,>
<br> • p.č.839/394 ostatní plocha,zeleň,o výměře 2 m² <,>
<br> • p.č.839/395 ostatní plocha,zeleň,o výměře 78 m² <,>
<br> • p.č.839/396 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 35 m² <,>
<br> • p.č.839/397 ostatní plocha,zeleň,o výměře 36 m² <,>
<br> • p.č.839/398 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 6 m² <,>
<br> • p.č.839/399 ostatní plocha,zele...

Načteno

edesky.cz/d/5123571

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz