« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Záměr města Týniště nad Orlicí - prodej bytové jednotky v k.ú. Týniště nad Orlicí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr města Týniště nad Orlicí - prodej bytové jednotky v k.ú. Týniště nad Orlicí
Město Týniště nad Orlicí
<br> zveřejňuje podle ustanovení 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění v platných předpisů <,>
<br> '
<br> zaměr
<br> prodeje bytové jednotky č.872111 o výměře 55,37 m2 v k.ú.Týniště nad Orlicí <.>
<br> Jedná se o byt 2 + 1 na adrese Č.8.Armády čp.872,byt č.11 V4.podlaží <.>
<br> Cena za bytovou jednotku je od 1 950 000 Kč <.>
<br> Nabídky zasílejte v písemné podobě v zalepené obálce na Městský úřad Týniště nad Orlicí,Mírové nám.90,517 21 Týniště nad Orlici na podatelnu v 1.patře,č.dveří 203 - označené „NABÍDKA PRODEJE by_t.jed.č.872111 v k.ú.Týništi nad Orlici,jméno a adresu uchazeče — NEOTVIRAT.“
<br> Do obálky bude vložen list se jménem,adresou uchazeče a jeho tel.kontaktem na uchazeče s textem: Nabízená cena za bytovou jednotku činí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Ve výběrovém řízení může podat jedna fyzická či právnická osoba pouze 1 obálku s nabídkou.V případě rovnosti cen,proběhne druhé kolo se zájemci,kteří již nabídku podali <.>
<br> Nabidky budou přijímány do 7.2.2022 do 10 hod <.>
<br> Způsob prodeje:
<br> Prodej se uskuteční 5 nejvyšší nabídkou a to kupní smlouvou,schválenou Zastupitelstvem města Týniště nad Orlici.Celá kupní cena musí být vložena na účet města do 60 dnů od uzavření kupní smlouvy,jinak nárok na její uzavření pozbývá platnosti a na bytovou jednotku se znovu vyhlásí výběrové řízení <.>
<br> Prohlídku bytu je možno domluvit na tel.č.603 199 622 u p.Hejny <.>
<br> Město Týniště nad Orlici si vyhrazuje možnost nevybrat žádného zájemce,případně zrušit záměr prodeje <.>
<br> Tento záměr byl schválen Radou města Týniště nad Orlicí na její schůzi dne 30.08.2021,usnesením č.63 <.>
<br> Ing.XXX XXXXXXX v.r.tajemník <.>,<.>,n " \ " '" O." =* F <.>
<br> Vyveseno: M' ? “MV/“f Bude sejmuto: 3 13 ' „GL,vf Sejmuto: MĚSTSKÝ ÚŘAD Týnlšíě nad Orlicí Mírové náměstí 90
<br> 517 21 Týniště nad Orlici
<br> XXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5123487

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz