« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby "Objekt NORMA - včetně dopravní a technické infrastruktury" v k.ú. Hostivař při ul. Doupovská, Praha 10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby "Objekt NORMA - včetně dopravní a technické infrastruktury" v k.ú. Hostivař při ul. Doupovská, Praha 10
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Vyvěšeno dne: Sejmuto dno: // /-&AL Pořadové Počet JUII MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI L A Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 WÚ ODBOR STAVEBNÍ Městská část Praha 15 VÁŠ DOPIS ZN.: Čj.: ŮMČ P15 02674/2022/OST/SPu NAŠEZN.: 38577/2021/OST/SPu VYŘIZUJE: XXXX XXXXXXXXXXX TEL.: XXX XXX XXX FAX: XXX XXX XXX E-MAIL: Sona.Pulkrabkova@prahal 5.cz DATUM: 17.1.2022 DLE ROZDĚLOVNÍKU J OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY Společnost Výhledy Košík s.r.o <.>,IČO 05973953,Na příkopě 859/22,110 00 Praha-Nové Město,zastoupená Ing,Evou Dočekalovou,IČO 13143221,Buková u Příbramě 106,262 23 Buková u Příbramě (dále jen "žadatel") dne 19.8.2021 ohlásila stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu,nazvanou „Objekt XXXXX - včetně dopravní a technické infrastruktury“,o kterém stavební úřad podle § 128 odst.4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") rozhodl,že ho projedná v řízení; toto řízení bylo zahájeno dne 21.9.2021,kdy nabylo právní moci usnesení o projednání odstranění stavby v řízení čj.ÚMČ P Í 5 43 900/202 1/OST/SPu ze dne 20.9.2021.Jedná se o odstranění stavby č.p.1043 na pozemku pare.č.1818/89 v k.ú.Hostivař a části pozemku pare.č.1818/136 v k.ú.Hostivař při ul.Doupovská,Praha 10 (dále jen "odstraňovaná stavba").Předmětem řízení je stavební objekt,nazvaný SO 81 Demolice objektu NORMA (kromě části lávky na pozemku pare.č.1818/139 v k.ú.Hostivař).Součástí předložené dokumentace je rovněž odstranění stavebních objektů,nazvaných SO 83 Odpojení přípojky vodovodu,SO 84 Zrušení přípojky splaškové kanalizace,SO 85 Zrušení přípojky dešťové kanalizace,SO 86 Zrušení přípojky plynovodu,SO 87 Zrušení přípojky teplovodu,SO 88 Zrušení přípojky NN (investice PRE),SO 89 Zrušení přípojky CETIN,jejichž odstranění nevyžaduje rozhodnutí ani jiné opatření podle stavebního zákona a nejsou proto předmětem řízení o odstranění stavby.Sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Pracoviště: Boloň...

Načteno

edesky.cz/d/5123316

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz