« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: MK II. A a III. třídy Dolnoměcholupská, U branek, U pekáren, U továren a Sklářská v MČ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: MK II. A a III. třídy Dolnoměcholupská, U branek, U pekáren, U továren a Sklářská v MČ
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 5 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Odbor dopravy ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Vyvěšeno dne.Z Sejmuto dne: I Z/.z.sú Pořadové číslo: Počet listů: VÁŠ DOPIS ZN.: SPISOVÁ ZNAČKA: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: SZ ÚMČP15 54197/2021 03170/2022/OD/MBu Ing.Bureš 281 003 604 281 003 611 buresm@praha 1 5.cz 19,01.2022DATUM: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky číslo 55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ust.§171 a §172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,zahajuje dnešním dnem,na základě návrhu SVJ Lyžařská 895-898,IČ: 284 39 091,řízení o návrhu opatření obecné povahy,a předkládá návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,spočívající v osazení a úpravách svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích II.a III.třídy Dolnoměcholupská,U branek,U pekáren,U továren a Sklářská v MČ Praha 15,k.ú.Hostivař,souvisejících s vybudováním parkoviště P+R v ulici Dolnoměcholupská (V rámci těchto úprav dojde také k zjednosměmění části MK Dolnoměcholupská,se zachováním obousměrného cykloprovozu.),dle přiložené situace dopravního značení,která j e nedílnou součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy,za níže uvedených podmínek pro j...

Načteno

edesky.cz/d/5123315

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz