« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: MK a veřejně přístupné účelové komunikace Kurčatovova, Rezlerova a Janovská ve správním

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: MK a veřejně přístupné účelové komunikace Kurčatovova, Rezlerova a Janovská ve správním
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 ' Odbor dopravy ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15VÁŠ DOPIS ZN.: SPISOVÁ ZNAČKA: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: SZ ÚMČ P15 58886/2021 f" 03 179/2022/OD/MBu Ing.Bureš 281 003 604 281 003 611 buresm@prahal5.cz Vyvéšano dne: Sejmuto dne: Pořadové člsloj ý) Počat listů: 19.01.2022DATUM: VEŘEJNÁ VYHLASKA Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),věznění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky číslo 55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ust.§ 171 a § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,zahajuje dnešním dnem řízení o návrhu opatření obecné povahy,a předkládá návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,spočívající v osazení svislého dopravního znáčem IP13b (Parkoviště s parkovacím kotoučem),dodatkových tabulek E13 (se symbolem č.211 a textem: POUZE DOBÍJENÍ max.8 hod),VDZ V10 a VDZ V15 se symbolem č.406 (Dobíječi stanice elektromobilů),na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích: Kurčatovova,Rezlerova a Janovská ve správním obvodu Praha 15,dle přiložených situací dopravního značení,které jsou nedílnou součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy,z důvodu vytvoření dobíječích stanic pro vozidla ELM,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci: a) K navrhovan...

Načteno

edesky.cz/d/5123314

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz